Hoe werkt een onderwijsinstelling?

 

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van een of meerdere onderwijsinstellingen. In het katholiek onderwijs is het bestuur een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), waarbij KU Leuven een bijzonder statuut heeft. Het bestuur is de eigenlijke werkgever van het onderwijspersoneel. 

Het bestuur ontwikkelt samen met de directie en het directieteam een beleid van het onderwijs, de opvoeding en de vorming. Het bestuur draagt daarbij de eindverantwoordelijkheid en de directie neemt de dagelijkse leiding over de onderwijsinstelling. Samen werken ze een pedagogisch project uit voor de school of scholen, die tot hetzelfde schoolbestuur behoren.  

In de missie, visie, kernwaarden en in het pedagogisch project van de school concretiseren het bestuur en de directie het project van de katholieke dialoogschool. Het belang van de kinderen en jongeren is daarbij steeds de belangrijkste toetssteen. 

Het pedagogisch project gaat echter verder dan het bestuur en de directie. Het kan maar ten volle verwezenlijkt worden als alle partners van de school eraan meewerken en er verantwoordelijkheid in opnemen. Ook de personeelsleden, de leerlingen en de ouders maken deel uit van de samenleving. Nog ruimer bekeken kunnen andere onderwijssectoren, internaten, de scholengemeenschap, het bedrijfsleven, de kerkgemeenschap, samenleving ... daarvan deel uitmaken.