STEM

STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. 

STEM staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

STEM-charter

http://stemcharter.be/

Dit is een initiatief van het STEM-platform. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft het STEM-charter samen met de andere onderwijskoepels en het GO! mee ondertekend. Op de website STEM voor de toekomst staat de tekst van het charter.

STEM-dynamiek in het secundair onderwijs

STEM-kader

Dit is een initiatief van de overheid. Dit kader wil een richtinggevend kompas bieden aan alle directeurs en leerkrachten die in hun school en klas op een bewuste manier met STEM aan de slag willen gaan.

STEM in de eerste graad van het secundair onderwijs

STEM in de tweede en derde graad: STEM @ School

www.stematschool.be

Een onderzoeksproject rond didactiek voor doorstroomgerichte STEM in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs met als projectpartners KULeuven, HIVA, Universiteit Antwerpen, GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Reflectie-instrument STEM

www.stemopschool.be/

Dit is een Initiatief van de VLOR op vraag van de overheid. Dit reflectie-instrument stimuleert de reflectie over het eigen STEM-onderwijs om  het verder te ontwikkelen en indien nodig bij te sturen. Het spoort aan om na te denken over een goed en gedragen STEM-beleid op school Het instrument kan ook gebruikt worden bij het opleiden, nascholen en begeleiden van leraren.

STEM-platform

www.ond.vlaanderen.be/stem/Stem-platform

Het STEM-platform is een onafhankelijke groep die de STEM-stuurgroep en de Vlaamse regering adviseert over een STEM-actieplan. De leden van het STEM-platform delen een gemeenschappelijke bezorgdheid: het te lage aantal jongeren dat interesse betoont voor STEM-opleidingen.Het platform werkt adviezen uit en stelt prioriteiten voor. De stuurgroep bekrachtigt die voor uitvoering.

Documenten