Om de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te realiseren, vertegenwoordigt de Stafdienst de leden, behartigt ze hun belangen, ondersteunt ze de beleidsvorming en dienstverlening aan de leden en verbindt en coördineert ze daartoe de werking van de organisatie.