Voor het leergebied sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) zijn er ontwikkelingsdoelen voor type 1, 2, 3, 7 en 8 uitgewerkt. Schoolteams kunnen ontwikkelingsdoelen selecteren uit:

  • De ontwikkelingsdoelen die voor een bepaald onderwijstype zijn vastgelegd.
  • De eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs.
  • De ontwikkelingsdoelen die voor andere onderwijstypes zijn vastgelegd.

 

Curriculum sociaal-emotionele ontwikkeling