CLB

Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt. 

We ontwikkelden samen met Vrij CLB Netwerk een leidraad en een toelichting bij deze leidraad om scholen daarin te ondersteunen.

We kiezen bewust voor een slanke leidraad. De school en  het CLB beslissen zelf hoe uitgebreid de rubrieken worden ingevuld. De afspraken hebben niet als doelstelling om de samenwerking tussen de school en het CLB volledig te vatten. Het voeren van een goed gesprek staat centraal, niet het invullen van documenten.

Op vraag van de directiecommissies voegen we vóór de paasvakantie nog een ingevuld voorbeeld van leidraad voor basis- en voor secundair onderwijs toe. Het zullen voorbeelden zijn van hoe de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB eruit kunnen zien. Scholen en CLB’s kunnen zich erdoor laten inspireren. De lokale context is echter telkens zo specifiek dat het voorbeeld nooit integraal kan worden overgenomen.