School kiezen

 

Ouders hebben de vrijheid om voor hun kind een school te kiezen. Deze grondwettelijk gegarandeerde vrije schoolkeuze is echter geen absoluut opeisbaar recht. Als een school bijvoorbeeld volzet is verklaard, dan kan het zijn dat je op zoek moet gaan naar een andere school.

De vrijheid van onderwijs zorgt ervoor dat je kunt kiezen tussen het officieel, staatsgeorganiseerde onderwijs en het vrij onderwijs. Het katholiek onderwijs maakt deel uit van het vrij onderwijs.

Vele elementen spelen een rol bij de schoolkeuze. Elke school heeft een eigen pedagogisch project waar bepaalde accenten belangrijk zijn. Je gaat daarom dus best vooraf ter plaatse op bezoek met je kind om de werking en de aanpak te ontdekken en de sfeer in de school echt te kunnen opsnuiven.

Vragen die je je kunt stellen

sla link op in klembord

Hieronder vind je een aantal vragen waarmee je rekening kunt houden als je een keuze maakt. Maak eens je top tien en dan je top drie van eigenschappen die je belangrijk vindt. Laat je kind hetzelfde doen. Vergelijk en bespreek.

Inhoudelijk aanbod

sla link op in klembord

 • Hoe goed bereidt de school haar leerlingen voor op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt?
 • Past het curriculum (de studierichting, de vakken …) bij de belangstelling, de motivatie en de capaciteiten van je kind?
 • Zet de school creativiteit voorop?
 • Hoeveel aandacht gaat naar cultuur, sport …?
 • Hoe integreert de school de computer in de lessen? In welke mate zet de school in op blended leren (combinatie van een klassieke opleiding op school met online leren en/of werkplekleren)?
 • Hoe scherpt de school de studievaardigheden van de leerlingen aan?

De mensen, communicatie, participatie

sla link op in klembord

 • Ontmoet je op school enthousiaste leraren?
 • Zijn de leraren gedreven in hun vakgebied?
 • Ervaar je een goede sfeer?
 • Gaat men respectvol met elkaar om?
 • Voel je je welkom?
 • Mag iedereen mee denken en beslissen (ouder- en leerlingenraad)?
 • Hoe informeert de school je over hoe het gaat met je kind? Wat wordt er van jou als ouder verwacht?

Omgevingskenmerken en praktische aspecten

sla link op in klembord

 • Hoe is de school ingericht?
 • Heeft de school een moderne uitrusting? (Bijvoorbeeld machines, algemene infrastructuur …)
 • Is de school gemakkelijk en veilig bereikbaar? (Hoe lang duurt de verplaatsing? Is de school bereikbaar te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer? Voorziet de school zelf in busvervoer?)
 • Wat zijn de begin- en einduren?
 • Biedt de school opvang aan voor en na de schooltijd?
 • Houdt de school de schoolkosten bewust zo laag mogelijk?
 • Hoeveel leerjaren biedt de school aan? (Bijvoorbeeld: kleuterschool en lagere school op dezelfde campus; na de eerste graad secundair onderwijs ruim aanbod in de bovenbouw …)
 • Biedt de school warme maaltijden aan?

Leerlingenbegeleiding

sla link op in klembord

 • Op welke manier komt de school tegemoet aan de onderwijsbehoeften van elke leerling? Hoe komt de school tegemoet aan individuele verschillen tussen leerlingen?
 • Hoe gaat de school om met leerlingen met leerproblemen?
 • Wat is de visie van de school op evalueren?
 • Hoe is het huiswerkbeleid?
 • Hoe is het toezicht tijdens de speeltijden geregeld?
 • In welke mate zijn er op school duidelijke afspraken en regels?
 • Hoe gaat de school om met leerlingen die zich niet aan afspraken en regels houden?
 • Wat is de visie van de school op zittenblijven of doorstromen?
 • Hoe organiseert de school zich? Bijvoorbeeld bij het groeperen van leerlingen.
 • Hoe versterkt de school het welbevinden van leerlingen? Hoe zorgt de school ervoor dat nieuwe leerlingen een steunfiguur hebben (bijvoorbeeld door een peter of meter toe te wijzen, door rekening te houden met vriendschappen bij het samenstellen van klasgroepen …)?

Het ruimere pedagogisch project

sla link op in klembord

 • Tot welk onderwijsnet (bijvoorbeeld het katholiek onderwijs) behoort de school?
 • Past de school bij je eigen waarden?
 • In welke mate besteedt de school aandacht aan verschillende culturen?
 • In welke mate houdt de school rekening met de sociale achtergrond van de leerlingen?
 • In welke mate besteedt de school aandacht aan geloof?

Praktisch

sla link op in klembord

Gebruik www.onderwijskiezer.be om de scholen in je gemeente terug te vinden. Je vindt er snel informatie over het studieaanbod, de infomomenten, extra info zoals voorschoolse of naschoolse opvang, begeleide studie na de schooluren, bereikbaarheid met openbaar vervoer, het CLB waarmee de school samenwerkt, aanbod warme maaltijden, bijzondere aandachtspunten van de school …