Samenstelling nieuwe directiecommissies leerplichtonderwijs

De voordrachten voor de directiecommissies basis- en buitengewoon onderwijs, en voor de coördinerend directeurs in de directiecommissie secundair onderwijs worden uiterlijk op 14 juni om 12 uur aan marijke.vanbogaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen bezorgd.

De stembiljetten voor de directiecommissie secundair onderwijs worden uiterlijk op 14 juni om 12 uur aan Marijke Van Bogaert, Guimardstraat 1, 1040 Brussel bezorgd.

De raad van bestuur bekrachtigt de samenstelling van de directiecommissies basis-, buitengewoon en secundair onderwijs op 20 juni, tijdens een extra vergadering.