Samenstelling directiecommissie secundair onderwijs

Hier vind je de samenstelling van de directiecommissie secundair onderwijs.

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen

Met representativiteit wordt bedoeld: grote en kleine scholen, scholen van grote en kleine schoolbesturen, scholen gelegen in grootsteden, periferie en meer landelijke gebieden, verschillende finaliteiten, doorstroom-, campus- en domeinscholen, studiedomeinen, types en opleidingsvormen, directeurs en coördinerend directeurs, gender …

Vanuit die twee principes wordt de directiecommissie secundair onderwijs als volgt samengesteld, waarbij een scholengemeenschap maximaal 1 vertegenwoordiger kan hebben.

 • Elke regio heeft 5 vertegenwoordigers, waarvan:
  • 1 coördinerend directeur;
  • 1 directeur van een doorstroomschool;
  • 1 directeur van een campus- of domeinschool;
  • 1 directeur van een school met het studiedomein STEM of Land- en tuinbouw;
  • 1 directeur van een school met het studiedomein Taal en cultuur of Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca of Kunst en Creatie of Sport
 • DIVO en LIEN hebben recht op 1 vertegenwoordiger.