Nieuws bij coronarichtlijnen

Laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs

10 juni 2020

Momenteel vindt er overleg plaats over de te nemen COVID-19 maatregelen in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. In de aangepaste begroting 2020 is een provisie aangelegd met extra middelen die zal worden verdeeld over de verschillende beleidsdomeinen. Een eerste tussenkomst onder de vorm van ICT-middelen werd ondertussen al uitbetaald aan onze scholen.

09 juni 2020

De context van internaten is erg verschillend. Bepaalde internaten zijn verbonden aan één school, de meeste internaten werken samen met verschillende scholen. Het is mogelijk dat er in september opnieuw een combinatie nodig is van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs.

09 juni 2020

De Vlaamse Regering stelt 24,508 miljoen euro extra werkingsmiddelen ter beschikking aan het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs als tussenkomst in de kosten van:

08 juni 2020

Scholen die in de paasvakantie noodopvang hebben ingericht, kunnen de kosten daarvan terugvorderen bij het lokaal bestuur. Je kunt daarbij gebruik maken van deze brief met sjabloon voor het kostenoverzicht.

05 juni 2020

Op de website van het departement onderwijs werden 

05 juni 2020

Na onze open brief aan minister Ben Weyts zijn we heel tevreden dat er actie is ondernomen om onze vraag over leerlingenvervoer in functie van onze leerlingen ter harte te nemen.

04 juni 2020

Het schooljaar loopt ten einde. Een heel bijzonder schooljaar voor allen, een exponentieel bijzonder schooljaar voor een aantal onder ons. Vele kleuters zwaaien af, de leerlingen van het zesde leerjaar zijn klaar met de basisschool. En afstuderen in de secundaire school is een mijlpaal in de onderwijsloopbaan van een jongere. Het zal je maar overkomen: afstuderen in coronatijd.

03 juni 2020

Sommige ouders en personeelsleden vragen een kopie van de risicoanalyse die je als school gemaakt hebt. Hoe ga je om met die vraag?

03 juni 2020

Voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs werd een voorstel gedaan om het vervoer vlotter te laten lopen. De Lijn en de Belgische Federatie van Autobus- en Autocarondernemers (BFAA) bespreken dat voorstel normaal gezien op donderdag 4 juni op hun sociaal overleg.

Pagina's