Wanneer een vastbenoemd personeelslid geen vacante betrekking kan krijgen in de eigen instelling, wordt het ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBS/OB) en heeft het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Een reaffectatie of wedertewerkstelling kan worden gevonden in de eigen instelling, in andere instellingen van het schoolbestuur, binnen de scholengemeenschap en in sommige gevallen binnen de Vlaamse reaffectatiecommissie. 

De regelgeving hieromtrent is voornamelijk terug te vinden in het Reaffectatiebesluit.

Voor nadere toelichtingen bij de reglementering i.v.m. de reglementering betreffende de reaffectatie, en voor ondersteuning in concrete situaties kan je terecht bij de Dienst Personeel