Puntenenveloppe

Scholen en centra voor volwassenenonderwijs krijgen omkaderingsmiddelen toegekend onder de vorm van lestijden, lesuren, uren-leraar of leraarsuren, en daarnaast ook onder de vorm van punten.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering.