Profiel bestuurder Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van katholieke scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. Voor haar regionale en Vlaanderenbrede advies- en besluitvormingsketen doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen een beroep op bestuurders van die onderwijsinstellingen. Daartoe organiseert de vereniging om de vier jaar onder meer verkiezingen voor het regionale Comité Besturen, de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Verwachtingen

De bestuurder

 • engageert zich vrijwillig en staat achter de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • onderschrijft en bevordert het project van de katholieke dialoogschool.
 • kent de statuten, het organiek reglement en de deontologische code, en handelt ernaar.
 • formuleert in overlegorganen standpunten namens de groep die hij vertegenwoordigt en spreekt niet vanuit de eigen particuliere situatie. Bij een belangenconflict neemt de bestuurder niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming.
 • kadert de belangen van de groep waardoor hij werd afgevaardigd in het algemene belang van het katholiek onderwijs.
 • koppelt de standpunten van de advies- en de besluitvormingsorganen terug naar zijn groep.

Specifiek voor COBES

De bestuurder-COBES-lid

 • bevordert de samenwerking en het structureel overleg tussen schoolbesturen in zijn regio en neemt collegiaal daartoe alle initiatieven die het netwerk van het katholiek onderwijs in de regio versterken.
 • behartigt de plaatselijke noden, onder meer inzake vorming van bestuurders, staat in voor netwerking en realiseert het wij-gevoel.
 • verzorgt mee de communicatie van wat leeft bij schoolbesturen naar de Vlaanderenbrede instanties en vice versa.

Profiel

De bestuurder

 • heeft ervaring in het bestuur van vzw’s of onderwijsinstellingen en heeft een eigentijdse visie op besturen.
 • is deskundig op algemeen onderwijskundig vlak of op een specifiek bestuurs­domein: onderwijspolitiek, katholieke identiteit, zorg en gelijke kansen, corporate governance, personeelsbeleid, schoolorganisatie en –administratie, financieel en materieel beleid, juridische expertise, welzijnsbeleid, inspraak, communicatie, ICT.
 • is strategisch, tactvol, weet van aanpakken, is procesmatig sterk en is gericht op samenwerking.
 • beschikt over een persoonlijk netwerk.
 • beschikt over voldoende tijd om de vergaderingen waarvan hij deel uitmaakt, bij te wonen.