Preventieve schorsing

Een gesubsidieerd personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor bepaalde duur in een wervingsambt, of dat tijdelijk is aangesteld in een selectie- of bevorderingsambt kan preventief worden geschorst maar enkel in het kader van een ontslag om dringende redenen.
Een personeelslid dat tijdelijk is aangesteld voor doorlopende duur (wervingsambt) of dat vastbenoemd is, kan enkel preventief worden geschorst in het kader van een tuchtprocedure.

Meer informatie hierover vind je onder de thema’s Ontslag en einde aanstelling en Tucht