persbericht

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt erkenning en ondersteuning voor preventieadviseurs

wo 8 september 2021
Een duizendtal preventieadviseurs zorgde ervoor dat 1,2 miljoen leerlingen en hun leraren sinds vorige week weer veilig naar school kunnen. Ook buiten de pandemie-uitbraak waken zij over de veiligheid van personeel en leerlingen. Toch hebben zij geen apart statuut, waardoor de school moet puzzelen met eigen middelen om een adviseur aan te kunnen stellen en zij ook niet correct worden verloond. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt om een rechtzetting, zodat scholen hun preventieadviseur correct kunnen vergoeden en omkaderen.
“Preventieadviseurs zorgen voor een veilige omgeving voor al wie school loopt of maakt. Zeker in de aanpak van de coronacrisis dragen zij een grote verantwoordelijkheid”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Zij verdienen erkenning en een goede ondersteuning voor het werk dat ze doen.”

Onmisbare schakel in het veiligheidsbeleid

sla link op in klembord

Tijdens de coronacrisis werden de taken van de preventieadviseur duidelijk voor het grote publiek: hij maakt onder meer de risicoanalyses, stelt maatregelen voor om de veiligheid te waarborgen, hij motiveert en coacht de personeelsleden en de leerlingen om de maatregelen op te volgen en hij bewaakt de luchtkwaliteit en de ventilatie. De preventieadviseur heeft ook buiten corona een resem taken, zoals de brandveiligheid bewaken, nieuwe richtlijnen van de overheid implementeren en een preventieplan tegen stress op het werk opstellen en uitrollen.

“De welzijnswetgeving is zeer uitgebreid en complex. Het vraagt heel wat deskundigheid en de dagelijkse aandacht van de preventieadviseur om die op een correcte manier te helpen toepassen”, zegt Peter Ceulemans, financieel & logistiek directeur van het H. Pius X-instituut in Antwerpen. “Met de beperkte middelen waarover een school beschikt is het niet eenvoudig om een veilige en gezonde werk-, leer- en leefomgeving te creëren voor de tientallen collega’s en de honderden leerlingen.”

Correcte verloning en goede loopbaanperspectieven nodig

sla link op in klembord

Vandaag is een preventieadviseur op school meestal een leraar die er een opdracht bijneemt na een specifieke opleiding met examen en eindwerk. Dat komt omdat de preventieadviseur wordt aangesteld in een bestaand ambt (zoals leraar, administratief medewerker, technisch adviseur…). De school moet dus middelen gebruiken die eigenlijk bedoeld zijn voor het verdelen van de klassen en de lesopdrachten van de leraren. Ze beschikt dus niet over bijkomende middelen voor preventiewerking.

In CAO XII is afgesproken dat het mandaat van preventieadviseur wordt gecreëerd, maar dat helpt de school noch de preventieadviseur zelf vooruit. De school dient nog steeds haar eigen middelen voor het organiseren van de preventie aan te spreken en de preventieadviseur kan nog steeds niet worden verloond volgens functie en opleidingsniveau, en hij kan ook geen pensioen of sociale rechten opbouwen. Daarvoor is de oprichting van een specifiek ambt nodig.

“De preventieadviseur op school is op papier leerkracht, maar op het veld een allround expert en manusje-van-alles”, zegt Olivier De Pril, preventieadviseur in Don Bosco Halle. “Al meer dan twintig jaar is het een veeleisende functie, maar ze wordt nog steeds niet erkend, ten koste van onderwijsuren voor leerlingen.”

“De coronacrisis toont des te meer aan dat preventieadviseurs onmisbaar zijn voor de werking van onze scholen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Scholen willen het juiste profiel daarvoor kunnen aantrekken én die ook correcte arbeidsvoorwaarden aanbieden. De preventieadviseurs verdienen waardering voor hun opdracht, engagement en de dynamiek waarmee ze aan dynamische risicobeheersing doen.”