Hoewel de taakbelasting van een lesgever veel meer omvat dan enkel lesgeven, wordt de prestatieregeling van het onderwijzend personeel administratief nog steeds uitgedrukt in lestijden (onderwijzer), uren-leraar (leraar so), lesuren (leraar buso) of leraarsuren (volwassenenonderwijs). Ook voor de meeste andere ambten is een prestatieregeling wettelijk vastgelegd, maar dan wel verschillend voor de respectieve onderwijsniveaus.

Voor regelgeving hieromtrent kan je terecht bij de informatie van de overheid.

Voor vragen bij de prestatieregeling kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)