Plagelestijden of plage-uren

Binnen zekere marges kan een lid van het onderwijzend personeel van het gewoon basisonderwijs of van het gewoon secundair onderwijs een opdracht krijgen die ruimer is dan het minimum dat vereist is voor een betrekking met voltijdse prestaties.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Prestatieregeling