29 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België.

28 augustus 2019

Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 27 juni gaat op 1 september 2019 het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon onderwijs) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden.

28 augustus 2019

De voorbereiding op vrijwilligerswerk, de voorbereiding op begeleid werken en de voorbereiding op arbeidsmatige activiteiten worden niet meer als een stage georganiseerd, maar als een sociaal-maatschappelijke training (zie de ministeriële omzendbrief SO/2016/01).

27 augustus 2019

Voor nieuwe directies en nieuwe GOK-coördinatoren of -medewerkers organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs. De nascholing vindt plaats op vrijdag 4 oktober 2019. Er zijn twee locaties naargelang de regio:

21 augustus 2019

Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de zogenaamde “kleine types”). Dat nieuwe mechanisme wordt losgekoppeld van het omkaderingsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken.

21 augustus 2019

We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Je vindt er meer informatie over onder andere:

21 augustus 2019

We updateten het model van centrumreglement voor het schooljaar 2019-2020 en maakten een overzicht van alle wijzigingen.

20 augustus 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. Die schooltoeslag wordt automatisch toegekend vanaf september 2019. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

20 augustus 2019

Sinds het schooljaar 2017-2018 kunnen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs gratis voorleessoftware gebruiken. De school of de ouders kunnen de leerling registreren op de website www.leesvoor.vlaanderen. Een leerling krijgt een gratis jaarabonnement en dus geen kooplicentie.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.