28 maart 2019

Het was niet meteen de bedoeling dat het in de krant stond op deze dag, want er was met de hoofdrolspelers van het thema ’s ochtends een persconferentie gepland.

20 maart 2019

Wie met zijn leerlingen van de derde graad aan de slag gaat met Columbus, moet zeker een kijkje nemen in de vernieuwde toolbox. Die bevat nu trainingspakketten om met leerlingen te werken rond vaardigheden waarop ze minder goed scoren.

18 maart 2019

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman handelde over een Eurydice-rapport waarin de inspanningen van verschillende Europese landen wat betreft de oriëntering van vluchtelingen naar het hoger

14 maart 2019

Bij de aanvraag van extra pedagogische studiedag(en) voor volgend schooljaar blijkt het niet voldoende te zijn om louter aan te geven dat de aanvraag kadert in de implementatie van Zill. Je moet motiveren hoe je de extra pedagogische studiedag(en) concreet zal invullen.

14 maart 2019

De brief van juf Charlot (recent in de media) was de aanleiding voor de actuele vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro. De brief bevatte inderdaad een gedetailleerde beschrijving van haar klas. Moeilijk inderdaad en meer dan casuïstiek, aldus De Ro, en hij vroeg wat er nog gedaan kon worden, rekening houdend met al de initiatieven die al genomen waren.

14 maart 2019

De derde actuele vraag van de namiddag kwam van de oppositieleden Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez… over een delicaat thema met een niet gering politiek gehalte.

14 maart 2019

Op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019 volgen alle medewerkers van de Dienst Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Tijdens die tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar en stel je je vragen het best via lerenden [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

14 maart 2019

Ook bij de tweede actuele vraag van deze plenaire vergadering ging het om een bekend thema: er waren nu via een VLHORA-analyse resultaten bekend van de zgn. ‘instapproef’ in de geïntegreerde lerarenopleidingen van de hogescholen (afgenomen in 2016-2017, wat toen nog niet vóór de studiekeuze gebeurde, zoals nadien).

13 maart 2019

Al enkele donderdagen op rij komen jongeren op straat voor het klimaat. Ook roept Youth For Climate iedereen op om op vrijdag 15 maart samen een 'Global Strike For Future' te houden.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.