29 november 2018

Onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez ontleenden hun actuele vragen aan de actie van Welzijnszorg “hindernissen aan de schoolpoort”.  Die actie vroeg drie zaken: betaalbaar onderwijs, scholen die open staan voor ouders en verenig

29 november 2018

Op 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet vanaf dan het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. Eén van deze principes is de automatische toekenning van onder andere de schooltoeslag (voorheen schooltoelage) en de kleutertoeslag (nieuw). Ouders moeten dus geen aanvraag meer indienen om een schooltoeslag te ontvangen.

28 november 2018

De Vlaamse regering legt een algemene vakantieregeling vast. In onze mededeling vind je de vakantieperioden en vrije dagen van dit schooljaar 2018-2019 en van volgend schooljaar 2019-2020.

22 november 2018

Door de nieuwe inschrijvingsregels moeten gewone basisscholen en gewone secundaire scholen tegen 15 januari 2019 tal van beslissingen nemen voor het inschrijven van leerlingen. Ze moeten beslissen of ze leerlingen weigeren of niet, of ze aanmelden, of ze dat samen doen of alleen en met welk aanmeldingssysteem ze werken.

22 november 2018

Op dinsdag 20 november vergaderden we met een afvaardiging van de kleine types over de nota met enkele principes waarvoor er nog geen politiek gedragen akkoord was.

15 november 2018

Op de externe stuurgroep van woensdag 14 november 2018 werd een nieuwe versie voorgesteld van de nota over de open end financiering ondersteuning kleine types. Deze nota heeft nog geen politiek gedragen akkoord.

15 november 2018

De uitspraak van een rechter over een leerling met het downsyndroom, die na enkele jaren schoolgelopen te hebben op school x in diezelfde school op een bepaald moment geweigerd werd, was eerder al druk becommentarieerd in de kranten en nu voorwerp van drie vragen van drie onderwijscommissarissen: Elisabeth Meuleman, Kathleen Krekels en Kathleen Helsen.

15 november 2018

Eigenlijk was deze bespreking één grote herhaling van diverse elementen waarover het al meermaals ging: een belangrijk thema, dat wel, maar niets nieuws. Hoe zouden aspirant-studenten beter voorbereid worden op het hoger onderwijs, i.c. de universiteit, wilde onderwijscommissaris Tine Soens weten.

13 november 2018

VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, heeft een splinternieuwe website. Ga op verkenning naar alle nieuwigheden en wetenswaardigheden die VCOV te bieden heeft. VCOV brengt graag deze informatie onder de aandacht:

13 november 2018

Ten slotte volgde nog een laatste opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.