07 februari 2019

In de nieuwsbrief van 17 januari 2019 gaven we toelichting bij de meerderheidsamendementen bij Onderwijsdecreet XXIX, waarin een nieuw mechanisme

07 februari 2019

Aanvankelijk leek dit een andere vraag te worden, die zou inzoomen op een wat bijzonder reclame-instrument van uitgeverijen om nieuw lesmateriaal te promoten (nl. via concerten van Vlaamse zangers), maar finaal ging het om hetzelfde, weliswaar belangrijke, onderwerp dat onderwijscommissaris Caroline Gennez al aangesneden had in de onderwijscommissievergadering van de week voordien.

06 februari 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video (vanaf 2:07:01) van de vergadering bekijken.

06 februari 2019

Op 21 januari 2019 werd in het Vlaams Parlement het OESO-rapport ‘Skills Strategy Diagnostic Report’ voorgesteld en erover gedebatteerd (N.B. De tekeningen van de zgn. visual harvester waren boeiend, maar spelling was niet haar sterkste competentie).

06 februari 2019

Geen daling meer van het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs en het lager onderwijs. Daarover ging de vraag om uitleg van onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester.

06 februari 2019

Onderwijscommissaris Caroline Gennez had een vraag om uitleg naar aanleiding van een nieuwjaarsbrief, geschreve

06 februari 2019

De christelijke onderwijsvakbond riep eerder al op tot een regulerend kader rond Smartschool en ook de Vlaamse Scholierenkoepel wilde, samen met de leerlingen, duidelijke afspraken maken omtrent het gebruik van Smartschool, aldus onderwijscommissaris Caroline Gennez.

04 februari 2019

Zoals we je al eerder via onze nieuwsbrief lieten weten, is de Academische Werkplaats Autisme op zoek naar praktijkorganisaties om samen onderzoek te doen naar verschillende vormen van sensibilisering, preventie, ondersteuning, begeleiding of behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme of hun familie.

29 januari 2019

Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn veel scholen op zoek naar extra mogelijkheden om het schoolteam te professionaliseren.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.