10 januari 2019

Vlaams Parlementslid Nadia Sminate was bezorgd omdat ons land wordt verplicht om tientallen IS-moeders uit Syrië terug te halen. Met name over de gevolgen daarvan wilde ze enkele vragen stellen.

10 januari 2019

Doorgaans wil ik graag mild zijn, zeker aan het begin van alweer een nieuw jaar, en het is zeker niet uit luiheid of tijdgebrek, maar over de actuele vragen van deze week ga ik kort zijn.

08 januari 2019

Hoe kun je het taalvaardigheidsonderwijs in je school voor buitengewoon onderwijs verbeteren? Tijdens dit vormingsmoment leer je hoe je de aanpak van leraren om de functionele taalvaardigheid van leerlingen te versterken, kunt ondersteunen. We reiken bij elke stap concreet materiaal aan om daartoe te komen.

21 december 2018

Gisteren stond het nieuwe inschrijvingsrecht op de agenda van de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. In de vorige nieuwsbrief communiceerden we al over het belangenconflict dat daar door de Franse Gemeenschapscommissie over werd ingeroepen. Het is nu duidelijk dat er geen oplossing gevonden is en dat de nieuwe inschrijvingsregels niet worden ingevoerd.

19 december 2018

Bij de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel werd bepaald dat een onafhankelijke commissie van experten en academici een evaluatie over het ondersteuningsmodel zal uitvoeren. Die evaluatie wil, naast andere bronnen, ook de ervaring van de ondersteuners meenemen.

17 december 2018

De Franse Gemeenschapscommissie heeft een belangenconflict ingediend naar aanleiding van de voorrangsregeling in Brussel. Dat belangenconflict zorgt voor een mogelijke stilstand van het decreet. Vandaag kregen we een stand van zaken van de Vlaamse overheid. Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht om tot een oplossing te komen.

13 december 2018

De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor.

13 december 2018

Onderwijscommissaris Jenne De Potter verwees naar de Europese onderwijstop van 25 januari 2018 en duidde het doel en de context ervan, ook met enkele cijfers. Er was nood aan een versterking van de Europese identiteit en ontwikkeling via onderwijs en cultuur, met een versteviging van het Erasmusprogramma als basis, zo bleek daar.

13 december 2018

Drie vragenstellers over een aanslepend probleem (o.a. vooral de erg lange reistijden voor leerlingen buitengewoon onderwijs): onderwijscommissarissen Caroline Gennez, Jo De Ro en Ingeborg De Meulemeester.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.