09 mei 2019

Vóór 1 september 2014 kregen personen met een ernstige verstandelijke handicap vaak het statuut 'verlengd minderjarige'. Hierbij bleven de ouders hun ouderlijk gezag uitoefenen vanuit het principe dat iemand met een verstandelijke beperking niets kon en men dus moest bepalen wat deze persoon wel nog kon. Indien beide ouders op een bepaald moment wegvielen, werd er een voogd aangesteld.

02 mei 2019

De regelgeving bepaalt dat er bij elke aanmeldingsprocedure afspraken gemaakt worden over de manier waarop je omgaat met de behandeling van disfuncties bij en eerstelijnsklachten over het verloop van de aanmeldingsprocedure. Het omgaan met klachten en disfuncties binnen een aanmeldingsprocedure is niet vanzelfsprekend.

30 april 2019

Vanaf 17 mei 2019 vinden de GOK-platforms buitengewoon onderwijs derde trimester plaats in de verschillende regio’s onder de titel “GOK in actie!”. Het GOK-platform biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aan rond het gelijkeonderwijskansenbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren.

30 april 2019

In het buitengewoon lager onderwijs kan aan bepaalde leerlingen het getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt. Dat kan voor zover die leerlingen het buitengewoon lager onderwijs hebben voltooid en ze de leerdoelen van een handelingsplan hebben bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd aan die van het gewoon lager onderwijs.

29 april 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het in het secundair onderwijs verplicht om ouders of meerderjarige leerlingen de mogelijkheid te geven de schoolfacturen gespreid te betalen.

25 april 2019

Vanaf volgend schooljaar komen er dan toch nieuwe inschrijvingsregels. Gisteren, 24 april 2019, werd het belangenconflict afgerond en werd het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

25 april 2019

De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. De avond voordien deed het gerucht al voorzichtig de ronde. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 24 april 2019 zou dan tóch nog het befaamde voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht opnieuw op de agenda komen.

25 april 2019

Naar aanleiding van de modernisering secundair onderwijs wijzigen de toelatings- en overgangsvoorwaarden in de eerste graad grondig. Voor het 1ste leerjaar A en B gaan de nieuwe voorwaarden al in op 1 september 2019.

24 april 2019

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had de eer om de in principe laatste actuele vraag over onderwijs van deze legislatuur te stellen. Hij had gelijk om zijn als vraag om uitleg ingediende vraag op de valreep van deze legislatuur om te vormen tot een actuele vraag.

09 april 2019

Na het overleg tussen delegaties van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Vlaams Parlement was dit dossier in de Senaat beland.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.