14 maart 2019

Bij de aanvraag van extra pedagogische studiedag(en) voor volgend schooljaar blijkt het niet voldoende te zijn om louter aan te geven dat de aanvraag kadert in de implementatie van Zill. Je moet motiveren hoe je de extra pedagogische studiedag(en) concreet zal invullen.

14 maart 2019

De brief van juf Charlot (recent in de media) was de aanleiding voor de actuele vraag van onderwijscommissaris Jo De Ro. De brief bevatte inderdaad een gedetailleerde beschrijving van haar klas. Moeilijk inderdaad en meer dan casuïstiek, aldus De Ro, en hij vroeg wat er nog gedaan kon worden, rekening houdend met al de initiatieven die al genomen waren.

14 maart 2019

De derde actuele vraag van de namiddag kwam van de oppositieleden Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez… over een delicaat thema met een niet gering politiek gehalte.

14 maart 2019

Op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019 volgen alle medewerkers van de Dienst Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Tijdens die tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar en stel je je vragen het best via lerenden [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

14 maart 2019

Ook bij de tweede actuele vraag van deze plenaire vergadering ging het om een bekend thema: er waren nu via een VLHORA-analyse resultaten bekend van de zgn. ‘instapproef’ in de geïntegreerde lerarenopleidingen van de hogescholen (afgenomen in 2016-2017, wat toen nog niet vóór de studiekeuze gebeurde, zoals nadien).

13 maart 2019

Al enkele donderdagen op rij komen jongeren op straat voor het klimaat. Ook roept Youth For Climate iedereen op om op vrijdag 15 maart samen een 'Global Strike For Future' te houden.

08 maart 2019

Om deze commissievergadering te besluiten dan de eerste vraag om uitleg van nieuwkomer-onderwijscommissaris Jamila Lachkar over een thema waaraan ook een lichte politieke gevoeligheid zat, nl.: over het precieze statuut van diploma’s van aanbieders buiten het (hoger) onderwijs versus die van het (hoger) onderwijs.

27 februari 2019

Ook over het tweede thema van de actuele vragen waren al heel wat perspennen in beweging gebracht.

27 februari 2019

De voorbije dagen waren er heel wat (te veel om op te noemen) stukken in de kranten over de dalende studentenaantallen in de universitaire opleidingen neerlandistiek, met als meest extreme situatie die van de Vrije Universiteit Amsterdam die de opleiding gewoon ging stopzetten wegens te weinig studenten.

27 februari 2019

Tijdens het gratis nascholingstraject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs. Ook in het schooljaar 2019-2020 kun je intekenen op het traject. Elk traject bestaat uit zeven contactmomenten met een projectmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.