21 oktober 2020

Sinds maart worden we geconfronteerd met het coronavirus. De overheid nam drastische maatregelen zoals een lockdown en zelfs de sluiting van scholen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanaf maart onderzoekt de onderzoeksgroep ‘Ontwikkelingspsychologie’ van de universiteit Gent het psychologisch welbevinden en de motivatie van de bevolking om deze maatregelen na te leven.

14 oktober 2020

17 oktober werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede. Het Katholiek Onderwijs roept op om te blijven strijden tegen armoede en voor een genereus ambitieus onderwijs voor elke leerling.

14 oktober 2020

Er komt dit najaar een piek aan van psychische problemen bij leerlingen en studenten. De meldingen over depressies, angst en eenzaamheid bij onze jongeren evenaren nu al het niveau van de eerste coronagolf. Een campagne moet dat thema bespreekbaar maken: voel je je eens minder, praat er dan over. Ook als het om een dipje gaat.

06 oktober 2020

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket laat weten dat nog heel wat scholen ouders ten onrechte aanvraagformulieren voor schooltoeslag laten invullen. Dit is niet nodig: sinds de omvorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket gebeurt de toekenning van de schooltoeslag (en de kleutertoeslag) automatisch.

06 oktober 2020

Deze vragen om uitleg gingen terug op een initiatief van de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, maar vonden nu hun aanleiding in de actuele zaak-Sanda Dia, waarvoor recent zelfs aandacht was op de Front Page van de The New York Times.

06 oktober 2020

Van het ICT-plan van minister Weyts naar het digitale (voor het eerst; en ook gedecentraliseerde) toelatingsexamen voor (tand)arts, met zelfs drie vragenstellers: Kristof Slagmulder, Brecht Warnez en Koen Daniëls, die samengevat, alle drie polsten naar de evaluatie van die toelatingsexamens en naar de toekomst ervan, ook tegen de achtergrond van de coronacrisis.

06 oktober 2020

Als tweede vraag van de vergadering nog maar eens over corona en digitaal onderwijs. Sinds de rentree op 21 augustus 2020 was het daarover en over het aangekondigde ICT-plan van minister Weyts al vaker gegaan, maar ook al vóór het zomerreces.

06 oktober 2020

’s Ochtends was er al de eedaflegging geweest van de nieuwe federale ministers en staatssecretarissen, nu viel de federale regeringsverklaring van de nieuwe premier Alexander De Croo in de Kamer (weliswaar in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brusse

05 oktober 2020

Heel wat secundaire scholen passen in beperkte mate afstandsonderwijs toe. De overheid stelt in zijn FAQ-corona ook expliciet dat dit in beperkte mate kan, als aanvulling op het contactonderwijs.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.