03 april 2020

Door de coronamaatregelen hebben heel wat scholen tucht- en beroepsprocedures on hold gezet. Ingeval de scholen na de paasvakantie weer opstarten, kunnen die procedures mogelijk fysiek worden verdergezet. Ingeval de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd zouden worden, kan de vraag rijzen hoe het dan verder moet. Hieronder vind je per situatie ons advies.

03 april 2020

Na de paasvakantie kan je niet starten met de inschrijvingen in het secundair onderwijs vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad voor het schooljaar 2020-2021. De overheid vaardigde intussen ook voor die inschrijvingen verdere richtlijnen uit.

03 april 2020

Ook in tijden van corona blijft het ondersteuningsnetwerk actief. Alle betrokkenen zoeken, in co-creatie, hoe ze samen leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 kunnen ondersteunen. De gewone school is en blijft de eerste verantwoordelijke voor het leerproces en het psychosociaal welbevinden van alle leerlingen.

02 april 2020

Ex-OKAN-leerlingen hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Zonder twijfel blijkt dat al tijdens het normale lesgebeuren. En al zeker nu is het heel belangrijk hiermee rekening te houden door aangepaste opdrachten te geven. Deze jongeren zitten nog volop in een fase van taalverwerving en veel zaken zijn voor hen niet evident.

02 april 2020

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2020-2021. Het gaat om deze modellen:

02 april 2020

Ook in coronatijden kun je als secundaire school de exploratietool Columbus gebruiken. Leerlingen vullen die online thuis in, klassikaal of individueel.

01 april 2020

In de nieuwsbrief van 16 januari publiceerden we een leidraad en een toelichting bij deze leidraad om scholen te ondersteunen in het maken van de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB. Vanuit de directiecommissies kwam de vraag om ook ingevulde voorbeelden ter beschikking te stellen. We deelden toen mee dat we die vóór de paasvakantie zouden bezorgen.

01 april 2020

De omzendbrieven rond inschrijven en aanmelden voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs zijn aangevuld met een link naar de coronamaatregelen. De inhoud van de omzendbrieven is verder niet veranderd.  

Een aantal punten zijn uitgeklaard.  

26 maart 2020

Het coronavirus heeft gevolgen voor de internaten. Kan het internaat het volledige kostgeld aanrekenen wanneer internen sinds 18 maart naar huis zijn?

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.