08 juli 2020

Voor wie de Commissie voor Onderwijs een beetje volgt, gold de ervaring met de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering ook voor deze tweede vraag.

08 juli 2020

Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen.

07 juli 2020

Laatste vraag van de vergadering: over een onderwerp dat vragensteller Hannelore Goeman al eerder ter sprake gebracht had, maar dat ze nu ook relateerde aan … de coronacrisis.

07 juli 2020

Was het toeval of niet dat deze vragen om uitleg nu gesteld werden: net op de dag dat minister Weyts ter zake goed nieuws kon melden en de zaak al een dag later afgeklopt kon worden op de Vlaamse regering? Hoe dan ook, het belangrijkste was dat er een regeling was.

07 juli 2020

Deze vraag om uitleg van Jo Brouns zat in het vaarwater van de eerdere vraag van Chris Janssens, maar ging dan wel over een concreet inhoudelijk project, wat de preventie van gewelddadige radicalisering betrof, en niet over een vermeende procedurele wantoestand.

01 juli 2020

De start van het schooljaar 2020-2021 zal net als het einde van het schooljaar 2020-2019 een beetje ongewoon zijn. Sommige leerlingen kwamen in mei 2020 terug naar school, andere leerlingen bleven thuis tot 30 juni. Ook voor personeelsleden was vorig schooljaar allesbehalve evident.

30 juni 2020

Na de bespreking van twee voorstellen van resolutie diezelfde ochtend (één voorstel was ook van vragensteller Hannelore Goeman), waarbij ook dit thema aan bod gekomen was (toen zonder de minister, nu mét), volgde dus nog een aparte vraag om uitleg over hetzelfde delicate en complexe thema.

30 juni 2020

Ja, na onderhandeling in het bevoegde personeelsorgaan en bespreking in de schoolraad.

29 juni 2020

Scholen, lokale besturen en andere organisaties hebben de voorbije dagen van het departement vernomen of hun initiatief is goedgekeurd. De lijst van de geselecteerde zomerscholen staat ondertussen online, samen met alle informatie die leerlingen en hun ouders nodig hebben om zich in te schrijven.

29 juni 2020

Voor het onderwerp van deze commissievergadering moesten we terugkijken naar de plenaire vergadering van 10 juni 2020, waarop de Groen-fractie de spoedbehandeling vroeg voor haar (erg omstandige) voorstel van resolutie, maar niet kreeg. Het document werd verwezen naar de Commissie voor Onderwijs.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.