18 mei 2018

Voor schilder- en renovatiewerken werden alle kruisbeelden uit het Sint-Jozef-Klein-Seminarie gehaald. Dat bracht leraren op een lumineus idee om hun leraren uit te dagen.

18 mei 2018

'Begeleider van klasbezinning' zou je een knelpuntberoep kunnen noemen. Goede begeleiders die leerlingen in klasverband kunnen meenemen in hun innerlijke groei, zijn er te weinig.

16 mei 2018

Als pedagogische begeleidingsdienst stimuleren wij scholen om de effecten van het onderwijs zichtbaar te maken. Dat is immers een belangrijke stap in de interne kwaliteitsontwikkeling.

04 mei 2018

In de negende maand van de islamitische kalender vasten moslims overal ter wereld. Dit jaar vindt de ramadan plaats van 15 mei tot 14 juni. Moslims herdenken zo dat de profeet Mohammed de eerste teksten van de Koran te horen kreeg. De maand wordt feestelijk beëindigd met het, soms drie dagen durende, Aïd Al-Fitr.

30 maart 2018

Om stil te staan bij Goede Vrijdag maakten achttien leerlingen Toegepaste Beeldende Kunsten van Heilige Familie Ieper samen met Peter Deltour een heel ‘eigen’ en ‘eigentijdse’ interpretatie van de 14 staties van de kruisweg: Er is zo goed als geen kruis meer te zien. Alleen de emoties blijven over en zo wordt het kruis juist bijzonder voelbaar.

24 april 2018

Toen ik net voor het reguliere aanvangsuur de Zaal Jan Van Eyck in het Vlaams Parlement binnenging, zag ik vooraan nog druk meerderheidsoverleg bezig, met Kathleen Helsen, Jan Durnez, Koen Daniëls, Ann Brusseel en kabinetsraadgever Sofie Landuyt… Oppositielid Tine Soens zat toen ook al in de zaal.

23 april 2018

Op 13, 14 en 15 september 2018 organiseren Universiteit Antwerpen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Focus on Emotion in Antwerpen een congres in het kader van het ENIRDELM netwerk. ENIRDELM is het European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management.

23 april 2018

Klei in mei linkt uiteraard naar verbeeldingskracht en creativiteit. Download het meinummer en de bladwijzer van Leeftocht.

18 april 2018

Alle directies, godsdienstleraren, PAG-leden worden van harte uitgenodigd op de Schoolpastorale studiedag, die plaats vindt op woensdag 2 mei 2018 van 9 tot 13 uur.

Pagina's