11 juni 2019

In het voorjaar van 2020 kunnen opnieuw meer dan zestig leerlingen uit Duaal Leren en Leren en Werken - inclusief leerlingen uit buso Duaal - deelnemen aan een werkstage van twee weken in het buitenland met de financiële steun vanuit het KA1 ERASMUS-plus project ERASDU2.

11 juni 2019

Twee Spaanse secundaire scholen zijn op zoek naar Vlaamse/Brusselse partnerscholen voor het samen schrijven en uitvoeren van zowel KA1 als KA2 ERASMUS-plus projecten.

07 juni 2019

We dienen voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 twee Erasmus+ KA1 consortia (binnen het leerplichtonderwijs) in en coördineren ze (bij goedkeuring):

07 juni 2019

Zin om internationaal bij te leren? Sta je te springen om je leerlingen te laten kennismaken met het onderwijs in andere Europese landen, maar heb je geen idee hoe je start met een Erasmus+ aanvraag? Dan kom je best naar onze Inspiratiedag op 18 september 2019 bij VLEVA.

22 mei 2019

Dat er een extra plenaire vergadering nodig was voor het Mestactieplan? Akkoord. Dat het Mestactieplan belangrijk is? Akkoord. Maar de zin van ook per se actuele vragen te willen in deze extra plenaire vergadering, terwijl politici in deze fase volop in campagnemodus waren, ontging mij.

22 mei 2019

Duurzaamheid

Voetje voor voetje

Voetje voor voetje, met volgehouden inzet, stapten we van september naar juni. Als wat we dit schooljaar leerden, duurzaam zal blijken, zullen we kunnen zeggen dat vorming gebeurde. Onze wandelschoenen lonken ondertussen naar de vakantie.

22 mei 2019

Deze week toont iedereen die achttien jaar en ouder is weer een stukje burgerschap. We doen onze plicht en gaan braafjes stemmen. Maar is dat waar burgerschap om draait? Is dat wat we onze jongeren moeten leren? Natuurlijk! Stemmen is een belangrijk onderdeel van burgerschap. Het is nog maar enkele generaties geleden dat onze grootouders streden voor stemrecht voor iedereen.

16 mei 2019

Pieter Van Landeghem, leraar logistiek in SiVi Torhout, leverde een opmerkelijke, internationale bijdrage in het onderwijs. Met zijn school neemt hij deel aan Europese uitwisselingsprojecten waarbij leerlingen bijvoorbeeld stages kunnen volgen in het buitenland.  Via zulke initiatieven zet hij zich 100% in om van de leerlingen Europese burgers te maken.

13 mei 2019

Volgend schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (eerste graad).

08 mei 2019

In de negende maand van de islamitische kalender vasten moslims overal ter wereld. Ze herdenken dan dat de profeet Mohammed de eerste teksten van de Koran te horen kreeg. Wanneer de ramadanmaand voorbij is, vieren ze drie dagen feest. Na het offerfeest is dat het grootste feest in de moslimgemeenschap.

Pagina's