07 november 2018

Welzijnszorg maakt met Samen Tegen Armoede werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Dit jaar focust de campagne op onderwijskansen.

05 november 2018

Schoonheid en verbeelding, uit de pas.

Met een verwonderd hart dans je de verbeelding in.

Download het novembernummer en de bladwijzer van Leeftocht.

22 oktober 2018

Weldra gaat het nieuwe programma 2018-2019 van Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode van start.

Het eerste midweekend van vrijdagavond tot zaterdagavond vindt plaats op 23 en 24 november.

10 oktober 2018

Dit jaar worden de #Erasmusdays gevierd op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober. Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we graag onze Europese initiatieven in de kijker zetten en onze onderwijsinstellingen inspireren om zelf aan de slag te gaan als projectpartner en/of -coördinator van een Europees project.

02 oktober 2018

ProfS, onze driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs, is in elke regio van start gegaan. We verwelkomen in het eerste jaar 88 beginnende schoolleiders en wensen hen alvast heel veel succes in hun nieuwe functie. In het tweede jaar volgen 92 deelnemers onze opleiding. In het derde jaar zijn dat er 114.

24 september 2018

Hoe meerwaarde creëren met duurzaam HR in onderwijs? Groeien in engagement, reflectie en dialoog
Vrijdag 23 november 2018, Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid, Antwerpen.

24 september 2018

Dialoog: in iemands schoenen staan

Het eeuwenoude Bijbelverhaal van Noömi en Ruth is brandend actueel. Het is voor ons een voorbeeld van in de schoenen te durven staan van de vreemde ander en zo te groeien in dialoog. Download het oktobernummer en de bladwijzer van Leeftocht.

27 augustus 2018

Gastvrijheid: voeten onder tafel

Gastvrijheid is openheid, identiteit en zelfontplooiing. Download het septembernummer en de bladwijzer van Leeftocht.

16 juli 2018

Om het jaarthema ‘Stap je mee?’ en de bijbehorende maandthema’s nog meer te laten leven in de basisscholen, zijn er vanaf dit schooljaar ook leerlingenversies van Leeftocht voor de kleuter- en lagere school.

02 juli 2018

Op 1 oktober 2018 lanceert de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een MOOC over de katholieke dialoogschool. Een MOOC is een Massive Open Online Course, een gratis academische cursus die openstaat voor deelnemers uit de hele wereld. De Engelstalige cursus heet Enhancing Catholic School Identity (ECSI) en wordt verzorgd door Prof.

Pagina's