18 februari 2019

De Brusselse en andere straten zijn al zes weken het toneel voor jongeren die opkomen voor het klimaat. In de media, aan de keukentafels, in de wachtrij van de supermarkt voelen en spreken we over een dilemma: we moedigen inspirerend burgerschap aan, maar vragen onszelf af of spijbelen in deze situatie wel kan.

04 februari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een partner in het Erasmus+ project '3 Dimensions of Inquiry in Physics Education' (3DIPhE).

31 januari 2019

Scholen gaan heel verschillend om met klimaatspijbelaars. In vele gevallen probeert men een alternatieve straf/taak toe te kennen die verband houdt met het ruime thema van duurzaamheid (dat daarenboven ook een van de wegwijzers is van ons vormingsconcept).

07 februari 2019

Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dit gestalte geven?’

28 januari 2019

Het Vlaanderenbreed Stageregistratiesysteem ondersteunt in opdracht van de Vlaamse Overheid de aanvraag van stages tussen 70 procent van alle secundaire scholen en alle lerarenopleidingen in Vlaanderen. 

24 januari 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op het concretiseren van de katholieke dialoogschool. Eén van de mogelijkheden daartoe is het uitwerken van inspirerend burgerschap vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven!.

23 januari 2019

Het was een beetje een moeilijke bevalling geweest met deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Vera Celis: een paar keer op de agenda en er dan weer afgehaald, maar te elfder ure toch weer op de agenda geplaatst.

10 januari 2019

Je moet bij gelegenheid de term lerarentekort eens googelen. Belangrijk, alweer zeer zeker, maar dit gesprek vandaag in de plenaire vergadering bevatte, niet onverwacht, niets nieuws.

02 januari 2019

Wijsheid

Op blote voeten

Op blote voeten ben je kwetsbaar maar ga je naar de essentie, dat is wijsheid. Op blote voeten lopen is wijs! Download het januarinummer en de bladwijzer van Leeftocht.

Pagina's