23 augustus 2019

In september starten Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie bezinningshuizen het tweede seizoen van de opleiding tot bezinningsbegeleiding. De opleiding vindt dit schooljaar plaats in de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië in Loppem en omvat een startweekend (13-15 september 2019), vier woensdagavonden, een slotdag en stages.

22 augustus 2019

Heel wat katholieke scholen gingen samen met pedagogisch begeleiders al aan de slag met ‘Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’ of ‘inspirerend burgerschap’.

22 augustus 2019

Dit schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (1ste graad).

21 augustus 2019

Wil je graag je leerlingen vormen tot inspirerende burgers en de maatschappij binnenbrengen in de klas? Wil je bestaande sociale projecten sterker verankerd zien in je school? Dan is Community Service Learning (CSL), een pedagogische werkvorm waarin dienen, leren en reflecteren centraal staan, echt iets voor jou. 

04 juli 2019

Op 20 augustus wordt een nieuwe procedure ingevoerd om het mandaat rooms-katholieke godsdienst aan te vragen. Je krijgt daarover informatie vanuit je vicariaat. Het mandaat geeft aan dat de leraar het vak r.-k. godsdienst mag geven. Vroeger was het de gewoonte dat leraren in de basisschool allemaal dat mandaat hadden. Vandaag heb je nog steeds een mandaat nodig voor de lestijden r.-k.

03 juli 2019

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).

03 juli 2019

Leeftocht is in het schooljaar 2019-2020 kwistig met inspiratie om de hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.

27 juni 2019

Jonge kinderen zijn enthousiast, eerlijk en ontvankelijk. Ze hebben dromen, zijn creatief en delen hun verhalen ongefilterd. Zo verlenen ze vrije toegang tot hun wereld. Interactie met én tussen hen vormt dan ook een verrijking. Ideale pioniers dus om mee aan de slag te gaan.

27 juni 2019

Start je volgend schooljaar als schooldirecteur in het secundair onderwijs en ben je benieuwd naar, maar ook wat bezorgd om wat er allemaal op je af zal komen? Of heb je intussen een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.

18 juni 2019

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de dertiende themadag leidinggeven 'Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs' plaats in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid in Antwerpen.

Pagina's