04 juli 2019

Op 20 augustus wordt een nieuwe procedure ingevoerd om het mandaat rooms-katholieke godsdienst aan te vragen. Je krijgt daarover informatie vanuit je vicariaat. Het mandaat geeft aan dat de leraar het vak r.-k. godsdienst mag geven. Vroeger was het de gewoonte dat leraren in de basisschool allemaal dat mandaat hadden. Vandaag heb je nog steeds een mandaat nodig voor de lestijden r.-k.

03 juli 2019

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).

03 juli 2019

Leeftocht is in het schooljaar 2019-2020 kwistig met inspiratie om de hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.

27 juni 2019

Jonge kinderen zijn enthousiast, eerlijk en ontvankelijk. Ze hebben dromen, zijn creatief en delen hun verhalen ongefilterd. Zo verlenen ze vrije toegang tot hun wereld. Interactie met én tussen hen vormt dan ook een verrijking. Ideale pioniers dus om mee aan de slag te gaan.

27 juni 2019

Start je volgend schooljaar als schooldirecteur in het secundair onderwijs en ben je benieuwd naar, maar ook wat bezorgd om wat er allemaal op je af zal komen? Of heb je intussen een of twee jaar ervaring opgebouwd als directeur, maar voel je nog nood aan extra ondersteuning in je leiderschap en schoolbeleid? Dan kun je bij CVA terecht voor het Postgraduaat Schoolbeleid.

18 juni 2019

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de dertiende themadag leidinggeven 'Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs' plaats in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid in Antwerpen.

14 juni 2019

Geïnspireerd door de resultaten van het TALIS-onderzoek van 2013 en verder bouwend op de inzichten van het LINPILCARE-project gingen we aan de slag rond het thema Collaborative leadership in learning. Dat het professionaliseren van medewerkers altijd geld moet kosten is een misvatting; de enige constante investering is tijd.

12 juni 2019

Dialoog over datgene wat wezenlijk is in het leven, is van groot belang in onze samenleving. In de vorming van de leerlingen in onze scholen is het een sleuteldimensie. Het is daarbij vooral belangrijk dat de dialoog in wederzijds respect gebeurt.

11 juni 2019

In het voorjaar van 2020 kunnen opnieuw meer dan zestig leerlingen uit Duaal Leren en Leren en Werken - inclusief leerlingen uit buso Duaal - deelnemen aan een werkstage van twee weken in het buitenland met de financiële steun vanuit het KA1 ERASMUS-plus project ERASDU2.

11 juni 2019

Twee Spaanse secundaire scholen zijn op zoek naar Vlaamse/Brusselse partnerscholen voor het samen schrijven en uitvoeren van zowel KA1 als KA2 ERASMUS-plus projecten.

Pagina's