16 januari 2019

Tot en met 28 februari 2019 kun je als directeur of ICT-coördinator je klas(sen) inschrijven om deel te nemen aan de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Decretaal ben je als school verplicht om op het einde van het basisonderwijs bij alle leerlingen voor minstens drie leergebieden een gevalideerde toets af te nemen.

15 januari 2019

Wil jij actief meewerken aan de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden wereldoriëntatie ter illustratie van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!? Dan is het nu je kans: we willen bij Zin in leren! Zin in leven! praktisch haalbare suggesties en illustraties bij generieke doelen ontwikkelen voor de hele basisschool.

09 januari 2019

Op vrijdag 18 januari 2019 vindt de terugkomdag plaats voor de scholen die de ‘uitbreiding van Zin in leren! Zin in leven! (Zill) voor de ontwikkelingsleeftijd 0 tot 2,5 jaar’ hebben gevolgd. We nodigen daarvoor ook graag andere geïnteresseerden  uit.

09 januari 2019

Vorig schooljaar organiseerden we de nascholing ‘App-ontwikkeling’ voor de module 'Een eenvoudige app bouwen'. Veertig leraren volgden toen die nascholing en waren er heel positief over. Dit schooljaar willen we een stapje verder gaan en organiseren we de nascholing ‘Start to program’.

07 januari 2019

Sinds de invoering van het opleidingsprofiel ICT & Administratie kregen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) regelmatig de vraag naar de mogelijkheid om concordantietabellen op te stellen voor de ICT-modules van de administratieve opleidingen, als cursisten de ICT-modules van het opleidingsprofiel ICT & Administra

07 januari 2019

We weten dat jonge kinderen graag bewegen en ook veel nood hebben aan beweging. Voldoende beweging versterkt onder andere de spieren en botten, zorgt ervoor dat het gewicht op peil blijft en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen.

07 januari 2019

www.nt2020.be is de portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen.

19 december 2018

Op 5 december 2018 richtte de raad van bestuur van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) zich tot alle politieke partijen met hun memorandum Mei 2019 'Wat verwachten verpleegkundigen van het beleid na de federale en regionale parlementsverkiezingen?'. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt afstand van de voorstellen in het memorandum om verpleegkund

18 december 2018

Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen diverse ondersteunende materialen aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen.

Pagina's