22 september 2020

Aanvankelijk werden de vragen over STEM en die over de eindtermen afzonderlijk geagendeerd, maar minister Weyts had, niet onlogisch, een antwoord voorbereid over het geheel van de vragen.

17 september 2020

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen.

De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

16 september 2020

Duaal leren in ondernemingen met tijdelijke werkloosheid?

16 september 2020

De begeleidingsdiensten van de verschillende netten organiseren samen met VOCVO op 21 oktober 2020 (13 uur – 17 uur) de online inspiratiedag ‘Geletterd, geïntegreerd, duaal? Klare taal! Schrijf je in vanaf 5 oktober 2020. 

15 september 2020

Vandaag maken enkele leraren culturele vorming zich zorgen in een open brief, gericht aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze vrezen voor het voortbestaan van hun vak in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat is onterecht.

15 september 2020

Deze inspiratieblog maakt inspirerend burgerschap aanschouwelijk via concrete verhalen. Je leest er hoe we vanuit burgerschap kijken naar onderwijs en de wereld. We houden je op de hoogte van nieuwigheden én laten je mee leren en lezen met onze ervaringen in scholen.

09 september 2020

Legt jouw team dit jaar meer dan anders de focus op het goed vaststellen van de beginsituatie van elke leerling?

07 september 2020

Overweeg je als school om met CLIL (Content and Language Integrated Learning) te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 30 september 2020 van 14 tot 15.30 uur een online infosessie. De infosessie omvat een korte intro rond CLIL en de opstart van een CLIL-traject en nadien de mogelijkheid om vragen te stellen en gerichte antwoorden te krijgen.

03 september 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verneemt van een aantal scholen en centra dat het naar aanleiding van COVID-19 moeilijker is om bedrijven te vinden voor stage, leren en werken en duaal leren. Om onze scholen gericht te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, willen we deze problematiek op korte termijn beter in kaart brengen.

02 september 2020

De Vlaamse overheid en Microsoft sloten een nieuwe MS-KIS (Microsoft Keep it Simple) raamovereenkomst voor scholen. Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen door de overeenkomst software van Microsoft voor sterk verlaagde prijzen afnemen.

Pagina's