Personeelsleden ten laste van het werkingsbudget

Naast de gesubsidieerde en de contractuele personeelsleden kan een bestuur ook bijkomende personeelsleden aanstellen die wel onderworpen zijn aan het decreet Rechtspositie, maar wier salaris door het schoolbestuur wordt bekostigd met het werkingsbudget en dus niet wordt betoelaagd door de overheid. Dat zijn de zgn. personeelsleden ten laste van het werkingsbudget (PWB).