Personeelsformatie

Om gesubsidieerd personeel aan te stellen, krijgen de scholen een aantal lestijden, uren en punten toegekend. Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering.