14 oktober 2015

De directies en vroedvrouwen van alle opleidingen Bachelor in de vroedkunde van Vlaanderen nodigen u uit om het 20-jarig bestaan van de autonome opleiding te vieren tijdens een tweedaags congres ‘Mind the Midwife’ op 26 en 27 november 2015.

09 oktober 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft ten volle de missie die minister Crevits verwoordt in haar beleidsnota voor de periode 2014-2019: “Het samen realiseren van een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs elke lerende uitdaagt om zijn of haar eigen talenten te ontdekken én te vormen zodat ieder groeit tot een individu m

04 oktober 2015

Dank aan alle leerkrachten voor hun niet-aflatende inzet en zorg voor de vorming van kinderen, jongeren en cursisten in onze onderwijsinstellingen.

16 september 2015

Vlaamse regering grijpt in en wil kinderen ook door carpoolen, begeleid fietsen en taxi's sneller in de klas krijgen

14 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft bij het begin van het schooljaar 2015-2016 opnieuw een spoedtelling georganiseerd. Begin september 2015 werden in het voltijds vrij katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs 735 328 leerlingen ingeschreven, het hoogste cijfer van de afgelopen twintig jaar.

10 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil in deze humanitaire crisis zijn verantwoordelijkheid opnemen. Elk kind heeft recht op onderwijs. Onze scholen bekijken waar zij hulp kunnen bieden. Onderwijs aanbieden blijft hierbij onze eerste taak.

Lees meer

02 september 2015

In uitvoering van het M-decreet, zullen voor het vrij onderwijs 76 ambten (1 951 uren) van onderwijzers en paramedici van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs gaan. In het M-decreet heeft de overheid bepaald dat de leerlingenstroom van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs geen besparing mag inhouden.

17 juni 2015

De encycliek “ Laudato si”  is doordrongen van de zorg voor de planeet en de plaats van de mens in al zijn kwetsbaarheid. De paus confronteert ons op een niet mis te verstane manier met de complexe en bedreigende crisis waarin ecologie, economie, onrecht en uitbuiting nauw verbonden zijn. 

06 mei 2014

De raad van bestuur van de vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) heeft op haar vergadering van 5 mei 2014 Machteld Verhelst aangesteld als nieuwe directeur van PBDKO.

Lees meer

29 februari 2012

Het VSKO nam kennis van de mededeling van de Vlaamse regering m.b.t. de besparingsmaatregelen n.a.v. de begrotingscontrole, waarbij aan de huidige TBS-regeling voor het onderwijzend personeel een einde wordt gesteld, behalve voor de kleuteronderwijzers, waar het moment van instap met twee jaar wordt uitgesteld.

Pagina's