29 september 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen doet een dringende oproep aan de Vlaamse Regering: geef katholieke basis- en secundaire scholen opnieuw de nodige ademruimte door de ‘eenmalige’ besparingen op de werkingsmiddelen te stoppen en – meer nog – de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs substantieel te verhogen.

23 september 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn Franstalige evenknie SeGEC - Secrétariat général de l’enseignement catholique – stelden vandaag het boek Katholiek onderwijs in België – Identiteiten in evolutie 19de-21ste eeuw aan de pers voor.

23 september 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor de spoedtelling 2016-2017 de leerlingenaantallen door AgODi aangeleverd gekregen. Enkel voor de internaten organiseerden we nog een eigen spoedtelling. We bedanken alle scholen voor het tijdig en accuraat invoeren van de gegevens in hun schooladministratiepakket en alle internaten voor hun medewerking aan de spoedtelling.
30 juni 2016

Momenteel liggen vier conceptnota’s voor met impact op de toekomst van de centra voor volwassenenonderwijs (cvo's): HBO5, Lerarenopleiding, NT2 en Volwassenenonderwijs. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vast dat de keuzes in de conceptnota’s voor heel wat ongerustheid en discussie zorgen in onze centra.

22 juni 2016

Vandaag ondertekenden Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, een samenwerkingsovereenkomst.

23 mei 2016

‘Concurrent te sterk, dan maar afschaffen?’, reageert de commentator in De Standaard van vandaag. Pas een week nadat Vlaanderen in groten getale ervoor gepleit heeft om het katholiek onderwijs zeker katholiek te houden, betwijfelt rector De Paepe van Universiteit Gent het bestaans- en organisatierecht van het katholieke onderwijsnet.

26 februari 2016

Jongeren uit  de asielcentra volgen vandaag les in onze scholen.

07 januari 2016

In De Standaard en Het Nieuwsblad staat vandaag als titel dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen een oproep doet om het examenrooster aan te passen aan de ramadan. Dat geeft de foute indruk dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarover een nieuwe beleidslijn heeft uitgevaardigd.

05 januari 2016

Vandaag verscheen dit opiniestuk van Lieven Boeve in aangepaste versie in De Standaard.

10 december 2015

De derdejaarsstudenten van de opleiding Bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs - muzikale opvoeding, stelden hun artistiek project BeZIELd voor.

Pagina's