23 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat minister Crevits in de nieuwe cao een aantal maatregelen neemt om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Die zijn nodig om een antwoord te bieden op de groeiende uitstroom van leraren, de stijging van het leerlingenaantal en het aantrekken van de economie.

18 januari 2018

Het departement Onderwijs bevroeg de ondersteuningsnetwerken en de scholen voor buitengewoon onderwijs van de kleine types (2, 4, 6 en 7) over hun ervaringen bij de opstart van de ondersteuningsnetwerken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen las net als de andere onderwijskoepels, het GO! en de vakbonden dat rapport mee.

21 december 2017

Kinderen en jongeren groeien op in een meertalige omgeving. Hun taalgevoel aanscherpen, hen met talen laten kennis maken en hen uitdagen om (meer)talig te worden gebeurt best al vanaf de basisschool.

20 december 2017

Vijfentachtig internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor de Warmste Week van Studio Brussel. Met meer dan honderd acties voor 45 goede doelen brachten ze 64 000 euro bijeen.

13 december 2017

Uit het PIRLS-onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen uit het vierde leerjaar bleek vorige week dat de prestaties voor begrijpend lezen in Vlaanderen sterk achteruit gegaan zijn. Dat oranje knipperlicht nemen we als onderwijsverstrekkers allemaal bijzonder ernstig. Alleen al daarom willen we de onderzoeksresultaten verder analyseren, en in het licht van ander onderzoek plaatsen.

27 november 2017

Op 27 november 2017 bezocht minister van Onderwijs Hilde Crevits het Don Bosco Internaat in Woluwe samen met Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Aan de hand van het bezoek met een rondleiding door de internen zelf, kreeg de minister een beeld van de kwaliteitsvolle werking van internaten, maar ook van hun noden.

22 november 2017

Tachtig internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseren dit jaar samen acties voor de Warmste Week van Studio Brussel. Met maar liefst negentig acties voor zowat veertig goede doelen hopen ze een mooi bedrag bijeen te brengen. Dat overhandigen ze op woensdag 20 december samen met Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in domein Puyenbroeck.

22 november 2017

In een artikel in De Standaard klagen directeurs dat hun vraag om beleidsondersteuning al veel te lang onbeantwoord blijft.

19 oktober 2017

De consultaties van schoolbesturen en directies bevestigen dat de modernisering secundair onderwijs voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet beperkt kan blijven tot een structuurwijziging. Ze dient gekoppeld te worden aan een inhoudelijk sterk project van goed secundair onderwijs. Met of zonder nieuwe eindtermen zijn daarvoor nieuwe leerplannen nodig.

Pagina's