23 september 2016
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft voor de spoedtelling 2016-2017 de leerlingenaantallen door AgODi aangeleverd gekregen. Enkel voor de internaten organiseerden we nog een eigen spoedtelling. We bedanken alle scholen voor het tijdig en accuraat invoeren van de gegevens in hun schooladministratiepakket en alle internaten voor hun medewerking aan de spoedtelling.
30 juni 2016

Momenteel liggen vier conceptnota’s voor met impact op de toekomst van de centra voor volwassenenonderwijs (cvo's): HBO5, Lerarenopleiding, NT2 en Volwassenenonderwijs. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vast dat de keuzes in de conceptnota’s voor heel wat ongerustheid en discussie zorgen in onze centra.

22 juni 2016

Vandaag ondertekenden Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, een samenwerkingsovereenkomst.

23 mei 2016

‘Concurrent te sterk, dan maar afschaffen?’, reageert de commentator in De Standaard van vandaag. Pas een week nadat Vlaanderen in groten getale ervoor gepleit heeft om het katholiek onderwijs zeker katholiek te houden, betwijfelt rector De Paepe van Universiteit Gent het bestaans- en organisatierecht van het katholieke onderwijsnet.

26 februari 2016

Jongeren uit  de asielcentra volgen vandaag les in onze scholen.

07 januari 2016

In De Standaard en Het Nieuwsblad staat vandaag als titel dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen een oproep doet om het examenrooster aan te passen aan de ramadan. Dat geeft de foute indruk dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarover een nieuwe beleidslijn heeft uitgevaardigd.

05 januari 2016

Vandaag verscheen dit opiniestuk van Lieven Boeve in aangepaste versie in De Standaard.

10 december 2015

De derdejaarsstudenten van de opleiding Bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs - muzikale opvoeding, stelden hun artistiek project BeZIELd voor.

26 november 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen deed een oproep aan scholen van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs om een kerststal te maken voor elke verdieping van ons gebouw in de Guimardstraat. Een 12-tal scholen beantwoordden de oproep. Vandaag kwamen zij langs om hun creaties te installeren en voor te stellen. Fantastische realisaties! Proficiat aan de jongeren en hun leraars.

25 november 2015

Op dinsdag 24 november vond een samenkomst met alle onderwijskoepels plaats op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, om de heropening op woensdag 25 november van de onderwijsinstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bespreken.

Pagina's