Pastoraal in het buitengewoon onderwijs

Visie

Binnen het Katholiek Onderwijs is sinds 2010 een herwerkte visie op pastoraal uitgeschreven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest voor het model van de dialoogschool of de Katholieke school in dialoog. Onze Katholieke scholen zijn net als de samenleving multicultureel, in de scholen is er geen exclusieve Katholieke aanwezigheid meer, we zien een levensbeschouwelijke diversiteit bij onze leerlingen en in het team. De vernieuwde visie op pastoraal wil ons en onze scholen aanzetten om de eigen identiteit te versterken en tegelijk in alle openheid de dialoog aan te gaan met de anders - of niet-gelovigen.

De dienst Identiteit & Kwaliteit biedt veel materiaal om de pastoraal op school inhoudelijk te versterken. 
Ze brengen maandelijks een leeftochtnummer uit. Leeftocht is inspiratie voor in de lerarenkamer en zijn de bezielers van de bezinningsdagen voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode.

Inspiratie in de praktijk: pastorale steekkaarten

In de pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven.
De kaarten zijn bedoeld voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar kunnen evengoed inspiratie bieden in het (buitengewoon) secundair onderwijs. 

'Zintuiglijk vieren'

We stellen vast dat onze manieren van liturgie ‘vieren’ vaak té verbaal zijn voor onze doelgroepen en zo hun doel voorbij schieten. Veel van onze leerlingen worstelen met de geloofstaal die we in vieringen gebruiken. Ze hebben er nog maar weinig voeling mee. We gaan op zoek naar andere kanalen onze geloofstraditie tastbaar te maken. Wanneer de (vereenvoudigde) gesproken taal vooraf gegaan wordt door zintuiglijke ervaringen, merken we dat onze leerlingen meer openstaan voor het sacrale gebeuren van de eucharistie, gebedsdienst of andere vormen van liturgisch vieren. Tijdens de ontmoetingsdagen pastoraal van het buitengewoon onderwijs en het Vlaams welzijnverbond van 2013 werd hier op ingegaan. Je kan de impulsen rond zintuiglijk vieren vinden op de Elisabeth website. 

Inspiratie voor teams

Inspirerende filmpjes

Thema verlies en rouw

Uitgebreide infopagina rond verlies en rouw waar naast de levensbeschouwelijke invalshoek, ook ruimte is voor visie, beleid, praktische tips en achtergrondinformatie.

Literatuur

Links

  • Regio West-Vlaanderen identiteit en pastoraal @ school De domeinbegeleiders pastoraal hebben een uitgebreid pastoraal aanbod voor gewoon en buitengewoon basis - en secundair onderwijs. hun website is zeker het ontdekken waard.
  • Elisabeth www.pastoralezorg.be Elisabeth is een interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen. Elisabeth wil een internetforum creëren, zowel voor pastores als voor anderen die in aanraking komen met pastorale zorg. 
  • KLJ bezinningsteksten Allerlei inspirerende teksten voor alle leeftijdscategoriën.
  • Checkpoint TV  Checkpoint TV brengt reportages over thema’s die interessant zijn voor jongeren: vriendschap, respect, relaties, toekomst, studiekeuze, gezin, school, omgang met geloof en bidden, leven met andere culturen, consumptie, omgaan met pijn en verdriet, solidariteit, engagement … In de reportages wordt de band met Jezus of het evangelie gelegd.
  • Gezinspastoraal Achtergrondinformatie en voorbeelden van geloofscommunicatie met kinderen.
  • Bijbel in duizend seconden Wie met bijbelteksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de suggesties die bij elk van die teksten op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de woorden in het oranje aan te klikken. Chantal Leterme schreef ook de map met bijbelfiches en achtergrondinformatie 'bijbel in 1000 seconden', te bestellen bij Halewijn meer informatie op de website.
  • Een voorbeeld van achtergrondinformatie bij een bijzondere periode, een Kerkelijke feestdag of bij en inspirerende figuur op deze website:

Werkwinkel pastoraal in het buitengewoon onderwijs BuO 9/9/2014