Participatie

Participatie bestaat uit alle activiteiten waardoor leerlingen via contacten, dialoog, acties of eigen initiatieven invloed hebben op het reilen en zeilen van de school, waardoor hun betrokkenheid vergroot en waardoor ze invloed uitoefenen op de manier van samenleven op school. Tegelijk is het ook de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind en de verschillende manieren waarop zij actief betrokken worden bij het schoolgebeuren.

Een ander aspect van communicatie is de voorbereiding en reactie op onverwachte en ingrijpende gebeurtenissen. Wij bieden ondersteuning bij het uitbouwen van een crisisdraaiboek en een communicatieplan. Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Katrien Bressers.
Voor onmiddellijke ondersteuning bij crisissen kan je ook steeds terecht op het telefoonnummer 02 507 06 19.

Documentatie