Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

18 april 2016

Op basis van cijfers over arbeidsongevallen als gevolg van agressie tegen leraren vroeg Vlaams Parlementslid Chris Janssens de minister naar haar  politieke of beleidsmatige conclusies uit die cijfers (Welke plaats zult u ‘geweld tegen onderwijspersoneel’ in uw beleid geven?).

18 april 2016

Het taalniveau Nederlands in de klassen van de Vlaamse Rand zou achteruitgaan als gevolg van het toenemend aantal anderstalige leerlingen (met een veel grotere diversiteit dan voorheen). En dat zou voor leerachterstand zorgen.

18 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels wilde weten hoe het zat met het nieuwe netoverstijgende initiatief: CLBch@t, waarmee leerlingen gratis en anoniem kunnen chatten met een CLB-medewerker (centrum voor leerlingenbegeleiding).

18 april 2016

Onderwijscommissarissen Jos De Meyer en Koen Daniëls hadden een artikel gelezen in het wetenschappelijk magazine Eos over nepuniversiteiten die geen gewone opleidingsprogramma’s aanbieden en zeker nergens bij de wereldtop staan, maar wel getuigschriften afleveren waarvoor studenten betalen.

14 april 2016

De vraag van onderwijscommissaris Tine Soens was even kort als duidelijk: kan er voor de bewuste Raad geen Engelstalige procedure georganiseerd worden voor buitenlandse studenten? Minister Crevits had er geen oren naar. De bestuurstaal is nu eenmaal het Nederlands.

14 april 2016

Het kon niet op met belangrijke en politiek pertinente vragen in deze plenaire vergadering, want na de vragen over deradicalisering en de situatie rond levensbeschouwelijke vakken ging het er, zoals ook hier verwacht, opnieuw stevig aan toe over de actualiteit rond onderwijspensioenen en het loopbaanpact.

14 april 2016

Vragensteller Nadia Sminate vertrok van de cijfers die zij eerder van minister Crevits had gekregen rond de kwalificaties van de leerkrachten godsdienst en dan vooral islamitische godsdienst. Maar gelijk verbond ze dat met de kwaliteitscontrole, waarover de minister voor levensbeschouwelijke vakken geen enkele bevoegdheid heeft.

14 april 2016

Gelet op de actualiteit lag het voor de hand dat onderwijsminister Crevits deze week meerdere actuele vragen voorgelegd zou krijgen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Zo ook deze vraag, die overigens enkele pittige, politieke momenten opleverde.

Pagina's