Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

14 oktober 2015

Er zijn al enkele stappen vooruit gezet in de automatische toekenning van studietoelagen, maar met de afbakening van bv. de groep van meest kwetsbaren kan dat nog beter. Automatisering vergt echter ook vereenvoudiging van de regelgeving.

14 oktober 2015

In het Masterplan secundair onderwijs (juni 2013) stond al de intentie om leerlingen met een B-attest niet meer te laten zittenblijven, tenzij mits expliciet advies van de klassenraad om toch hetzelfde jaar over te doen.

14 oktober 2015

Schriftelijke vraag: Inclusief onderwijs – Persoonlijkeassistentiebudget
van Elisabeth Meuleman (Groen) aan minister Jo Vandeurzen
nr. 802 (2014-2015)

 

14 oktober 2015

Schriftelijke vraag: Administratieve overbelasting scholen – Aanpak
van Steve Vandenberghe (sp·a) aan minister Hilde Crevits
nr. 502 (2014-2015)

14 oktober 2015

Schriftelijke vraag: Volwassenenonderwijs - Uitstroom leerkrachten
van Vera Celis (N-VA) aan minister Hilde Crevits
nr. 493 (2014-2015)

07 oktober 2015

In het kader van het Vlaamse asbestafbouwplan is minister Schauvliege bezig met een inventarisatie, waarbij ook 300 scholen betrokken zijn. Lees het volledige verslag.

07 oktober 2015

Ook dit is een belangrijk, maar heikel dossier. Heel terecht wordt in het gesprek grote nadruk gelegd op de gevolgde studierichting in het secundair onderwijs én op daadwerkelijke participatie aan ons goede kleuteronderwijs, met name voor kinderen uit kansengroepen. De geplande oriënteringsproef van de Vlaamse regering is ten slotte ook relevant in dit verband.

07 oktober 2015

Het belang van het loopbaandebat/pact kan niet overschat worden. Deze maand nog wil de minister de installatievergadering ervan organiseren en vrijdag  9 oktober legt zij in principe een basisnota voor aan de Vlaamse regering. Meerderheid en oppositie zijn het over vele aspecten van het dossier eens. De minister wil wel jonge leraren tot prioriteit maken, naast aandacht voor andere elementen.

Pagina's