Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

23 juni 2020

Er was ook een onderwijsvraag die niets met corona te maken had, maar wel een duidelijk federale dimensie en ook een al langere voorgeschiedenis had.

23 juni 2020

Jo Brouns vertrok van enkele gekende (infrastructurele) coronamaatregelen op scholen en verwachtte ook een blijvende aandacht voor zulke maatregelen, zoals bijvoorbeeld wat sanitaire voorzieningen betrof.

23 juni 2020

Die ochtend had ook Loes Vandromme over dit thema een vraag om uitleg gesteld aan de minister van Werk enz., Hilde Crevits (nwvr: die commissievergadering speelde zich al live in Brussel af, terwijl de Onderwijscommissie nog het onlineformat hanteerde).

22 juni 2020

Roosmarijn Beckers trok een rij van vier vragenstellers (oorspronkelijk waren er zelfs vijf geagendeerd) op gang over een belangrijk en interessant thema in de nasleep van de coronacrisis, met een open brief van ICT-coördinatoren die inderdaad tijdens de coronacrisis ook (haast ineens) een prominente rol gekregen hadden maar daar

22 juni 2020

Eerst kwamen enkele vragen aan bod die eigenlijk geagendeerd waren op 11 juni, maar door allerlei omstandigheden verplaatst werden naar een week later.

19 juni 2020

Zoals gebleken was in de commissievergadering van 10 juni, was er toch nog een bijkomende commissievergadering nodig want de meerderheid ging na de twee (bijna identieke) amendementen van oppositieleden over de Universiteit Hasselt ook nog amendementen indienen.

16 juni 2020

Loes Vandromme had de eer om in deze erg lange vergadering de laatste vraag te stellen. Door het online format kon ik niet zien wie van de onderwijscommissarissen nog present waren, buiten de vragensteller, de voorzitter en de ene interveniënt. In coronatijden was het al weleens gegaan over schooldirecteurs.

16 juni 2020

Op een al erg ver gevorderd uur kregen we nog een bijkomende aflevering van het corona-laptopfeuilleton, maar wel met een nog iets verdere verbreding van het digitaliseringsthema.

Pagina's