Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

30 juni 2020

Nog enkele coronagerelateerde vragen om uitleg, maar nu in verband met het deeltijds kunstonderwijs, in grote mate een zaak van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

30 juni 2020

Na de bespreking van twee voorstellen van resolutie diezelfde ochtend (één voorstel was ook van vragensteller Hannelore Goeman), waarbij ook dit thema aan bod gekomen was (toen zonder de minister, nu mét), volgde dus nog een aparte vraag om uitleg over hetzelfde delicate en complexe thema.

30 juni 2020

Vragen om uitleg met een heel rijke voorgeschiedenis, vorige legislatuur, maar zeker ook recenter op 9 januari 2020 en op 5 maart 2020.

30 juni 2020

Zeven (ja, een nieuw record) vragenstellers maakten hun opwachting met dezelfde vraag over, inderdaad, een belangrijk en interessante onderwerp. Voorzitter Karolien Grosemans had alvast een heel goede tip: het was niet verboden om de vraag samenvattend te stellen. Inhoudelijk én vormelijk vond ik haar tip ronduit prachtig.

30 juni 2020

Het leven in coronatijden is toch in technologisch opzicht niet altijd ideaal. Ik dacht al dat het aan mijn verouderde, digitale infrastructuur lag dat er de eerste ruim 20 minuten een zwart beeld verscheen, maar neen.

29 juni 2020

Voor het onderwerp van deze commissievergadering moesten we terugkijken naar de plenaire vergadering van 10 juni 2020, waarop de Groen-fractie de spoedbehandeling vroeg voor haar (erg omstandige) voorstel van resolutie, maar niet kreeg. Het document werd verwezen naar de Commissie voor Onderwijs.

24 juni 2020

Hoewel het hier om een actuele vraag ging aan minister Weyts in zijn hoedanigheid van minister van de Vlaamse Rand, graag toch een woord erover, omdat er natuurlijk wel een belangrijk verband was met Onderwijs, maar… ik kan dat redelijk kort houden.

24 juni 2020

Eigenlijk kort samengevat was deze actuele vraag van Jan Laeremans een typisch geval van Much ado about nothing. Of nog: hoe inaccurate (secundaire) berichtgeving in een krant resp. het gebruik van zulke berichtgeving door een parlementslid in de plaats van de primaire informatie in de eigenlijke bron tot dit type van parlementaire vraag leidt.

23 juni 2020

De laatste vraag om uitleg van de vergadering, die Elisabeth Meuleman stelde, bracht, uitgezonderd enkele bijkomende details, vooral een herhaling van het gesprek dat in deze commissie gevoerd was op 4 juni over het

23 juni 2020

Van de vraag over het veiligheidsonderwijs belandden we met deze vraag om uitleg van Loes Vandromme op het raakvlak tussen Onderwijs en Welzijn. Zij schetste het concept tegenover de vroegere werkwijze met zgn. persoonlijke ontwikkelingstrajecten en voortrajecten.

Pagina's