Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

29 januari 2020

Kort na de kerstvakantie hadden enkele kranten melding gemaakt van het cijferwerk van onze collega Gino De Meester i.v.m. leerlingen die tussen 1 oktober 2018 en 1 februari 2019 van studierichting veranderden in het secundair onderwijs. Jan Laeremans en Hannelore Goeman maakte er beiden een vraag om uitleg van. Hoe kon een en ander verbeterd worden aan dat zgn. watervalsysteem (cf.

29 januari 2020

Na de dutjes- en boterhammentaks nog een ander thema met een financiële dimensie.

29 januari 2020

Ook vier vragenstellers over een financiële kwestie waarover recent bericht werd in de kranten.

29 januari 2020

Als tweede vraag van de vergadering kregen we ineens vier vragenstellers over een personeelskwestie, die niet voor het eerst in de Commissie passeerde.

29 januari 2020

Jo Brouns legde een verband tussen een recent krantenbericht en een passage uit de beleidsnota Onderwijs van minister Weyts. Vanaf september zou het Kortrijkse bedrijf Signpost namelijk aan één op de vijf middelbare scholen toetssoftware leveren, een investering die de leraar op termijn heel wat correctiewerk en planlast kon besparen.

21 januari 2020

Afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck en haar collega’s Saskia Lieveyns en Dirk Mechelaere lichtten het Jaarverslag 2018 van het GO!

16 januari 2020

Uitzonderlijk neem ik hier ook kort een actuele vraag op aan een andere minister dan de onderwijsminister, met name aan de vorige onderwijsminister en nu minister van onder andere Werk, Hilde Crevits. Alweer twee vragenstellers, Tom Ongena en Allessia Claes.

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

16 januari 2020

Er was over dit thema nogal wat te doen in de media na de vergadering van de Vlaamse regering van 20 december 2019, met name de eerste principiële goedkeuring toen van het voorontwerp van onderwijsdecreet XXX. Twee vaststellingen daarbij, waarvan de vragenstellers van dienst blijkbaar goed op de hoogte waren.

16 januari 2020

Eén thema, vier vragenstellers: over CLIL. Twee min of meer dezelfde vragen, maar ook telkens één vraag over andere aspecten van het thema.

Pagina's