Parlementaire activiteiten

Hieronder vind je:

24 mei 2018

Onderwijscommissaris Jo De Ro had nog een tweede actuele vraag: over een initiatief (in de krant) van zijn partijgenoot, de Antwerpse onderwijsschepen Claude Marinower.

24 mei 2018

Door omstandigheden kon ik slechts “uitgesteld kijken”, maar heel snel had ik enigszins een déjà vu.

23 mei 2018

Voor de toelichting van dit ontwerpdecreet door minister Crevits en de bespreking verwijs ik graag naar de video in kwestie. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

22 mei 2018

Ook deze vragen waren eigenlijk een voorafname op de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2018 met de onderwijsinspectie (en zonder de minister), die een week later gepland stond, maar inderdaad, een gedachtewisseling met instanties of personen x en y is één zaak, een vraag om uitleg aan de bevoegde minister een ander.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had een aantal vragen bij het Vlor-advies van 13 maart 2018 over internationale mobiliteit van studenten met een functiebeperking.

22 mei 2018

Van muzische vorming naar lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs: onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Kathleen Krekels hadden er vragen om uitleg over voor de minister. Beiden haalden hun mosterd in de recent al een paar keer vermelde rapporten: het CLB-jaarverslag en de Onderwijsspiegel 2018.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Paul Cordy gooide het over een totaal andere boeg dan de muzische vorming: een delicaat onderwerp overigens, met juridische maar ook menselijke dimensies.

22 mei 2018

Ondanks de op 24 mei 2018 geplande gedachtewisseling met de onderwijsinspectie over de Onderwijsspiegel 2018 waren er nu toch al twee vragen om uitleg over de vaststellingen daarin over de muzische vorming in basis- en secundair onderwijs.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel putte uit diverse bronnen (o.a. een online enquête van de Gentse Arteveldehogeschool) om het over het thema “fake news” te hebben. Mediawijsheid is inderdaad een heel belangrijke competentie: dat was al zo in het verleden, lijkt mij, maar is door allerlei ontwikkelingen complexer en urgenter geworden.

17 mei 2018

Het actualiteitsdebat over het verpakkingsplan van minister Joke Schauvliege had heel wat tijd in beslag genomen. Maar liefst tot 17.08 u. Politiek zaten er aan dat dossier dan ook wel enkele haken en ogen. We hebben dus meer dan even moeten wachten op de actuele vragen.

Pagina's