Overdracht lestijden of uren-leraar

In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen lestijden worden herverdeeld binnen de school (dus van kleuter- naar  lager onderwijs of omgekeerd) of kunnen ze worden overgedragen naar een andere school voor basisonderwijs. De uren-kinderverzorging kunnen enkel worden overgedragen binnen het gewoon basisonderwijs, en de uren-paramedici enkel binnen het buitengewoon basisonderwijs.
In het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs kunnen uren-leraar (buso: lesuren) worden overgedragen naar het volgende schooljaar ofwel naar een andere school voor secundair onderwijs. Uren voor paramedici kunnen enkel worden overgedragen naar het volgende schooljaar of naar een andere buso-school.
Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering.