Staking

Katholiek Onderwijs Vlaanderen respecteert het stakingsrecht en brengt begrip op voor de bezorgdheden van de vakorganisaties die de aanleiding vormen voor de acties die ze voor de komende weken hebben aangekondigd.  Tegelijk hopen we dat de vakorganisaties die de staking organiseren en de personeelsleden die eraan deelnemen, duidelijk voor ogen houden tegen wie de staking gericht is. Een positieve samenwerking tussen de schoolleiding (schoolbestuur, directeur) en de vakbondsafgevaardigden kan ervoor zorgen dat de staking het gewenste effect bereikt zonder daarbij de leerlingen persoonlijk te treffen.

In aanvulling bij de Ministeriële omzendbrief PERS/2013/02 over dat onderwerp bieden we je als bijlage een aantal aanbevelingen voor de organisatie van de school bij stakingen. Daarnaast bezorgen we je modelbrieven om de ouders correct te informeren: een voor het geval er geringe storing van het normale lesverloop te verwachten is, en een voor als er ernstige storing verwacht wordt. Daarbij kies je ofwel de modelbrieven voor het basisonderwijs ofwel de modelbrieven voor het secundair onderwijs.