Lerarenplatform

Het lerarenplatform is een maatregel uit onderwijs-cao XI met als doel jonge leraren een beter loopbaanperspectief te bieden. Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd een pilootproject georganiseerd zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs. Dit project werd reeds één keer verlengd voor beide niveaus. Na evaluatie met alle betrokken partners werd beslist om het project voor het schooljaar 2020-2021 enkel voor het basisonderwijs te continueren. De leden van het platform krijgen tijdens dat schooljaar werkzekerheid vanaf 1 september tot het einde van het schooljaar. De scholen kunnen door het lerarenplatform sneller afwezige leraren vervangen.