Lerarenplatform

Een groot percentage van de jonge leraren stapt uit het onderwijs binnen de vijf jaar. Een te grote werkonzekerheid is een belangrijke oorzaak hiervan. Het lerarenplatform heeft als doel om jonge leraren een beter loopbaanperspectief te bieden. De leden van het platform krijgen werkzekerheid vanaf 1 oktober tot het einde van het schooljaar. De scholen zullen door het lerarenplatform sneller afwezige leraren kunnen vervangen.

Het lerarenplatform is een maatregelen uit onderwijs-cao XI. Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een pilootproject georganiseerd. Op basis van een evaluatie zal beslist worden of het project wordt verdergezet in de toekomst. In het basisonderwijs kregen alle scholen de kans om zich aan te melden als deel van een samenwerkingsplatform. Voor het secundair onderwijs is het pilootproject beperkter. De vertegenwoordiging in het lerarenplatform is ongeveer 13% van de scholen. De selectie van de samenwerkingsplatformen is gebeurd na kandidaatstelling en op basis van representativiteit ten opzichte van het werkveld.