Aanvangsbegeleiding

Starters ondersteunen om hun job goed én graag te doen is een belangrijke opdracht voor elke school. Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding is dan ook van cruciaal belang. Met de inspiratienota aanvangsbegeleiding willen we je als school inspireren om de aanvangsbegeleiding op jouw school op te zetten of verder op punt te stellen. We lichten onze visie toe aan de hand van vijf bouwstenen en gaan in en op wat de overheid verwacht op het gebied van aanvangsbegeleiding. We reiken verder ook een aantal concrete methodieken aan.

De scholen (buitengewoon) basisonderwijs kregen eerder een dienstbrief via Mijn Onderwijs met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering. Intussen zijn ook de dienstbrieven verstuurd voor (buitengewoon) secundair onderwijs. De nota is intussen aangepast.