Thematische infofiches (o.a.kinderbijslag, vakantiewerk,...)

Heel veel wetgeving wordt doorlopend bijgestuurd. Voor een leek in de materie is het niet eenvoudig om dat bij te houden. Toch wordt aan scholen en centra regelmatig gevraagd hoe het nu zit met vakantiewerk, kinderbijslag, het al dan niet ten laste zijn …

Vanuit haar rol als werkplekregisseur bundelt Syntra Vlaanderen die info en actualiseert ze die in de zogenaamde ‘thematische infofiches’. Ze kunnen geconsulteerd en gedownload worden via de website: https://www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren.