Standaardtrajecten

Duale studierichtingen hebben vooralsnog geen eigen lessentabel. Voor de algemene vorming kan de school of het centrum bv. uitgaan van de lessentabel en de leerplannen die worden gebruikt in de nauw verwante niet-duale opleiding.

Voor de specifieke vorming dient ze zich in elk geval te baseren op het goedgekeurd standaardtraject van de duale studierichting. Dat standaardtraject moet daarna voor elke individuele jongere – in samenspraak met de onderneming – worden omgezet in een opleidingsplan (zie ‘Specifieke info’).

De standaardtrajecten 2018-2019 kunnen geconsulteerd en gedownload worden via de website van het departement onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/1-standaardtraject-per-opleiding. De standaardtrajecten 2019-2020 kunnen hier geraadpleegd worden.