Modelovereenkomsten en modelbrieven

In het standaardtraject wordt vastgelegd met welke overeenkomst de leerling participeert op de reële werkplek. Meestal is dat de ‘Overeenkomst alternerende opleiding’ (OAO) of de ‘Stageovereenkomst alternerende opleiding’ (SOAO). In heel specifieke gevallen (bv. gezondheidssector) wordt er ook nog gebruik gemaakt van de ‘Deeltijdse arbeidsovereenkomst’ (DA) in het kader van de Sociale Maribel.

De overeenkomsten kunnen geconsulteerd en gedownload worden via de website van de werkplekregisseur Syntra Vlaanderen: https://www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren.