Zonnepanelen op onderwijsdaken

Het streven naar energie-efficiëntie is niet meer weg te branden uit ons leven. De overheid stuurt er ons op aan via regelgeving. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt dit op vanuit het beeld van het rentmeesterschap voor onze aarde. Het produceren van hernieuwbare energie neemt in dat duurzaamheidsdenken een bijzondere plaats in.

Momenteel kunnen katholieke onderwijsinstellingen voor het plaatsen van zonnepanelen intekenen op een aanbod van Klimaatscholen2050. Daarnaast bestaat er ook een aanbod vanuit het Vlaams Energiebedrijf. Elk bestuur kan de markt uiteraard ook individueel bevragen. Besturen aarzelen. Hoe maak je uit dat aanbod een doordachte keuze