Wie kan een aanvraag indienen?

Alle schoolbesturen in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) van
  • instellingen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs
  • instellingen voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • internaten
  • centra voor leerlingenbegeleiding

Het beoogde bouwproject moet wel aan een minimale schaalgrootte voldoen.

De investeringskost (inclusief BTW) bedraagt minstens 20 miljoen euro. Dit komt ongeveer overeen met 10 000 m² bruto vloeroppervlakte.
De voorkeur gaat echter uit naar nog grotere projecten met een investeringskost van 40 à 50 miljoen euro, hetzij 20 à 25 000 m² bruto vloeroppervlakte.

Om aan de minimale schaalgrootte te voldoen is het mogelijk dat de inrichtende macht haar scholenbouwprojecten groepeert tot een cluster. Elk project uit de cluster moet wel een minimale bruto vloeroppervlakte hebben van 2.000 m². Op het ogenblik van de aanvraag (uiterlijk 31 mei 2017!) moet deze cluster bekend zijn omdat deze aanvragen gegroepeerd ingediend moeten worden. Naarmate er meer projecten in een cluster zitten, zelfs onder de hoede van één schoolbestuur, zal de werkbaarheid in het DBFM-traject sterk dalen. Daarom is één groot project met een investeringswaarde van 20 miljoen euro meer aangewezen dan vijf geclusterde projecten van elk minimum 2 000 m² die samen ook goed zijn voor ca. 20 miljoen euro.

Schoolbesturen die een aanvraag wensen in te dienen kunnen dit melden aan ons centraal info-punt dbfm [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of aan de DBFM-verantwoordelijke van hun regio:

  • Filip Canfyn voor Oost- en West-Vlaanderen; tel.: 02/529 04 26
  • Marc Hendrickx voor Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel; tel.: 02/507 06 51

Graag ontvangen we daarbij ook wat informatie over de schaalgrootte van je project, zodat we meteen een zicht krijgen op de interesse voor dit nieuwe DBFM-programma. Zodoende kunnen we ook als aanspreekpunt fungeren voor eventuele clustering.