Besteding van middelen

Verkeerde facturen zo snel mogelijk protesteren

Door de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht moeten schoolbesturen vanaf 1 november 2018 de regels voor ondernemingen volgen wanneer ze een factuur willen betwisten. Facturen betwisten zal alleen nog mogelijk zijn wanneer ze tijdig door middel van een aangetekende brief geprotesteerd zijn. Het protest moet zo snel mogelijk worden verstuurd (richttermijn: binnen de week tot binnen de 10 dagen) en voldoen aan de vereisten die de leverancier in zijn Algemene Voorwaarden heeft opgenomen inzake het protesteren van facturen. Volg deze werkwijze ook wanneer de leverancier onterecht een te hoog btw-tarief heeft toegepast.

Je kan bijvoorbeeld dit sjabloon gebruiken.

Niet-conforme facturen vzw Omnisport Vlaanderen

Vzw Omnisport Vlaanderen was een vzw die schoolbesturen ondersteunde bij het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. Verschillende schoolbesturen waren als partner vermeld op de
voormalige website van de vzw Omnisport Vlaanderen.
In tegenstelling tot wat de naam van de vzw misschien doet vermoeden, had de vzw Omnisport Vlaanderen geen banden met de Vlaamse overheid.
De vzw Omnisport Vlaanderen heeft haar werking op 7 februari 2018 stopgezet.

We stelden vast dat er recent, in naam van vzw Omnisport Vlaanderen, facturen zijn verstuurd naar schoolbesturen. Daarbij zijn er facturen die niet aan de facturatieregels en aan de vzw-wetgeving
voldoen.