Codi Kunst & creatie

Leden

Stijn Bernaerts (Sint-Maria - Antwerpen)

Patrick Buysse (Heilig Graf - Turnhout)  

Hans Debel (Heilige Familie – Ieper)   

Veerle De Cock (kOsh Campus Scheppers - Herentals)  

Tom De Haes (Lemmensinstituut so – Leuven)  

Elisabeth D'hollander (PORTUS Berkenboom - Sint-Niklaas) 

Barbara Heyde (Guldensporencollege – Kortrijk)

Jan Maddens (Pius X-instituut – Antwerpen) 

Werner Nevels (Humaniora Kindsheid Jesu – Hasselt)  

Jef Otten (Maris Stella Instituut - Malle)

Christel Schepers (Atlas College Kunst en Vormgeving - Genk) 

Lizzie van Casteren (Sint-Lukas – Schaarbeek) 

Véronique Van Dyck (Sint-Lucas - Antwerpen)

Mia Vanneste (VISO – Gent)

Karen Verhamme (Kunsthumaniora Sint-Lucas - Gent)  

Mieke Verhelst (Technisch Instituut Heilige Familie - Brugge)  

Hilde Wildiers (COLOMAplus - Mechelen)