Algemene vergadering

Hieronder vind je de huidige samenstelling van de algemene vergadering.

Conform artikel 16 van de statuten bestaat de Algemene Vergadering uit de werkende leden van de vereniging. De werkende leden zijn (cf. artikel 10 van de statuten):

 1. de vertegenwoordigers van de toegetreden leden van de vereniging die conform het organiek reglement verkozen zijn,
 2. de bisschop-referendaris voor onderwijs,
 3. de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, benoemd door de Bisschoppenconferentie,
 4. de bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen,
 5. de rector van de KU Leuven, en
 6. de personen die conform het organiek reglement voorgedragen zijn en van wie twee personen door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen voorgedragen zijn.

 

Voorzitter:

 • Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris voor onderwijs

Vertegenwoordigers van de toegetreden leden:

Regio Antwerpen

 • Koen De Cleyn, vzw Instituut Sint-Elisabeth
 • Patrick De Keulenaer, vzw Sint-Ludgardis Antwerpen
 • Mia De Schamphelaere, vzw KOBA ZuidkAnt
 • Erwin Van Wassenhove, vzw OZCS Noord-Kempen
 • Louis Vervoort, vzw KOBA de Nete

Regio Limburg

 • Josian Caproens, vzw Sint-Gerardusscholen Diepenbeek (ondervoorzitter uit geleding van de besturen)
 • Jef De Lombaerde, vzw Hasp-O SZZ Sint-Truiden
 • Jan Meers, vzw QRIOS Genk
 • Georges Vanoirbeek, vzw KASO Hasselt Kindsdheid Jesu - Sint-Jozef
 • Nicole Verweyen, vzw Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen

Regio Mechelen-Brussel

 • Agnes Claeys, vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (LKSD)
 • Bart Decancq, vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Oud-Heverlee
 • Jan Degadt, vzw Crescendo Samen Groeien, Dilbeek
 • Willy Penninckx, vzw KITOS (regio Mechelen)
 • Jan Van hoof, vzw Katholiek Onderwijs voor Perk en Steenokkerzeel (K.O.P.S.)

Regio Oost-Vlaanderen

 • Yves Demaertelaere, vzw Organisatie van de Broeders van Liefde
 • Nicole De Meulemeester, Katholiek Onderwijs Gent-Zuid vzw
 • Marleen Lietaer, Katholieke scholen regio Gent Centrum vzw
 • Gunter Maes, Zorg- en Onderwijs De Hagewinde vzw
 • Frank Pauwels, Katholieke Scholen Regio Land van Gavere vzw

Regio West-Vlaanderen

 • Griet Desmet, Scholengroep Sint-Michiel
 • Paul Jonckheere, vzw VB Mariawende, St-Kruis Brugge
 • Jean-Pierre Vanden Berghe, vzw S.O. Karel de Goede
 • Patrick Proot, Saeftinghe katholiek basisonderwijs Oostkust vzw
 • Rudi Weyne, Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene (V.K.B.B.) vzw

Directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

 • Prof. dr. Lieven Boeve, gedelegeerd bestuurder

Bisschoppelijk vicarissen en/of bisschoppelijk afgevaardigden/gedelegeerden, bevoegd voor het onderwijs in ieder van de Vlaamse bisdommen:

 • Francis Loyens, bisdom Hasselt
 • Jürgen Mettepenningen, aartsbisdom Mechelen-Brussel
 • An Quaghebeur, bisdom Brugge
 • Lieve Van Daele, bisdom Gent
 • Dirk Van Rossem, bisdom Antwerpen (ondervoorzitter uit de geleding van de bisschoppelijk vicarissen)

Rector KU Leuven:

 • Prof. dr. Luc Sels

Voorgedragen door de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen:

 • E.P. Jean-Marie Christiaens
 • Roger Haest

Voorgedragen door de Adviescommissie hoger onderwijs:

 • Veerle Hendrickx, Karel de Grote Hogeschool
 • Machteld Verbruggen, Thomas More

Voorgedragen door de Adviesraad volwassenenonderwijs:

 • Dirk Desmet, KISP vzw
 • NN

Secretaris:

 • Chris Smits, secretaris-generaal (cf. artikel 7 §2 van het organiek reglement)

Verslaggever:

 • Marijke Van Bogaert, beleidsmedewerker Stafdienst