Ouderschapsverlof

Een gesubsidieerd personeelslid kan ouderschapsverlof nemen binnen drie verschillende stelsels: in het kader van loopbaanonderbreking of van zorgkrediet, ofwel als onbezoldigd ouderschapsverlof.

Meer informatie over loopbaanonderbreking en zorgkrediet vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen.