Opzeggingstermijn

Wanneer de aanstelling van een personeelslid niet van rechtswege eindigt maar wordt beëindigd door een ontslag dat uitgaat van het personeelslid zelf of van het bestuur, moet er een zekere opzeggingstermijn in acht worden genomen.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Ontslag en einde aanstelling.