Opleidingsprofielen

De opleidingsprofielen maken samen met de ontwikkelingsdoelen wettelijk deel uit van het curriculum.